"Vi måste tala klarspråk med barnen”

Professor i psykiatri: De behöver hjälp att berätta

NYHETER

Att barn mår dåligt i missbruksmiljö är välkänt.

Men få får rätt hjälp.

- Istället sjukförklarar vi barnen, säger Per-Anders Rydelius, professor i barnpsykiatri.

Redan på 50-talet var det känt att tre av fem barn på barnpsyk hade alkoholmissbruk hemma. Men man förstod inte sambanden, utan valde att förklara barnens problem med störningar i mamma-relationen, eller att barnen hade en neurologisk sjukdom.

- Och nu ligger kopplingen adhd/damp närmare till hands, säger Per-Anders Rydelius.

Värst för pojkar

Han och professor Ingvar Nylander har forskat i ämnet sedan 60-talet och sörjer att intresset för de utsatta alkoholistbarnen är så klent. Svårast drabbas sent mogna pojkar som oftare reagerar med aggressivitet.

- Och då ropar vi om krav på hårda tag, istället för att se vad som ligger bakom.

Eftersom alkoholkonsumtionen ökar kommer barnens lidande att öka och bli mer synligt, tror Rydelius.

Kanske kommer då en motreaktion, liknande sekelskiftets folkliga resning mot superiet.

Han önskar sig nya samarbetsformer för att hitta barnen som växer upp med missbruk. Skolan har en nyckelroll.

Bättre samarbete

Även samarbetet mellan barnpsyk och vuxenpsyk kan förbättras. Det ska vara naturligt att i arbetet med vuxna missbrukare fråga efter deras barns behov.

- Vi måste alla lära oss tala klarspråk med barnen - och hjälpa dem börja berätta.

Här kan du få hjälp

Camilla Norström, Kerstin Weigl

ARTIKELN HANDLAR OM