Joy Rahman friad i hovrätten

NYHETER

Den livstidsdömde hemvårdaren Joy Rahman friades på tisdagen från mord av Svea hovrätt.

Foto: Ulf Höjer
Joy Rahman friades på tisdagen från mord av en enhällig hovrätt. Han släpptes på fri fot i väntan på dom för en månad sedan.

Joy Rahman dömdes 1994 för mord på en kvinnlig pensionär. Rahman hann sitta av åtta år av sitt livstidsstraff innan han för en månad sedan släpptes på fri fot efter ett beslut i hovrätten.

Enhällig dom

Det var i januari som resning beviljades i Joy Rahman-fallet. Den åttonde april började rättegången som nu friade honom. Hovrättens dom var enhällig. Joy Rahmans egna tidsuppgifter har inte kunnat motbevisas av åklagaren, enligt hovrätten. Därför så finns det utrymme att tvivla på att Rahman gjort sig skyldig till brottet. Enligt rätten kan han inte haft tid att begå mordet, baserat på de tidsuppgifter som finns.

Tekniska bevisningen underkändes

    När det gäller mordvapnet, det vill säga den röda strypsnaran, så har man inte kunnat bevisa när den hamnade i den 72-åriga kvinnans hem. Joy Rahman hörde dock till den krets som hade möjlighet att föra den med sig dit. Åklagarens enda tekniska bevis var strypsnaran och därmed fanns det ingen teknisk bevisning som kunde knyta Rahman till mordet.

Hovrätten vägde samman detta med Rahmans möjlighet att köpa två flaskor T-gul, som hittades på mordplatsen. Rätten kom fram till att det inte gick att dra slutsatsen att det var Rahman som hade köpt flaskorna.

Hovrätten betonade att Rahmanfallet var ett indiciemål. För en fällande dom skulle det krävas en mycket stark indiciebevisning. En styrka som saknades i det här fallet, enligt hovrätten.

Joy Rahman-fallet

Susanna Vidlund, TT