Kvinnor sätter prägel på politiken

Fler kvinnor, mer pengar till kvinnojourer

NYHETER

Efter årets val kan det återigen bli färre kvinnor än män i riksdagen. Det påverkar i sin tur vilken politik som förs enligt Ekot.

Om valresultatet i höst blir detsamma som 1998 skulle riksdagen bestå av 45 procent kvinnor och 55 procent män. Det visar en genomgång som Ekot har gjort av partiernas riksdagslistor inför höstens val.

Sveriges befolkning däremot består ungefär av lika många män som kvinnor. Det är ett av argumenten till att även riksdagen borde ha en jämn fördelning av män och kvinnor.

Ett annat skäl är att män och kvinnor fokuserar på olika sakfrågor, och att politiken därför påverkas olika av män och kvinnor. Det hävdar Maud Eduards professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

- Mycket av de frågor som kvinnor tar upp har att göra med det som är kvinnors traditionella områden, och det handlar mycket om välfärdspolitiken. Men jag tror att det vore viktigt att kvinnor prövade att samarbeta även i andra frågor, även om det stöter på motstånd i partierna. Jag tror det skulle vara en viktig förändringskraft inom politiken, säger Maud Eduards, till Ekot.

Hon berättar att det finns en liten undersökning som är gjord på kommunalnivå som visar hur kvinnor i politiken kan påverka samhället.

Undersökningen visar att det finns ett samband mellan kvinnors närvaro i politiken och stödet till kvinnojourer.

- Där kan man se att det har spelat roll att kvinnor är aktiva i politiken, säger Maud Eduards till Ekot.

Ekot har gått igenom alla partiers riksdagslistor inför höstens val och jämfört med förra valets resultat. Man har tittat på vilka som kommer in i riksdagen om resultatet blir samma som 1998.

Sämst på att lyfta fram kvinnor är moderaterna där bara var tredje ledamot är kvinna. Kristdemokraterna är något bättre än moderaterna men har fortfarande en klar manlig dominans. Centern och miljöpartiet är också dåliga på att låta listorna spegla befolkningen – men här är det kvinnorna som dominerar. Två av tre ledamöter kvinnor, var tredje är man. Folkpartiet har något större andel kvinnor än män - nio av 17 kandidater är kvinnor.

Både socialdemokraterna och vänsterpartiets kandidater på valbar plats domineras av män - i vänsterpartiet är till exempel 23 av de 43 på valbar plats män.

Frida Johansson