Rekordstort skadestånd att vänta

NYHETER

Efter friandet av den livstidsdömde hemvårdaren Joy Rahman väntar sannolikt det största skadestånd som svenska staten någonsin betalat ut.

Justitiekansler Göran Lambertz säger att man kan vänta sig ett rekordstort skadestånd.

- Det största belopp som betalats ut hittills är på 1,2 miljoner kronor enbart för lidande. Om man räknar in bland annat förlorad arbetsinkomst har en person fått 6,1 miljoner, säger Göran Lambertz.

Den person som fick 1,2 miljoner kronor för lidande hade suttit i fängelse i två och ett halvt år. Joy Rahman har suttit inne i åtta år.

Rahmans advokat Peter Althin hade ännu på tisdagen inte diskuterat skadeståndskraven med honom.

- Men inget belopp i världen kan kompensera honom för åtta år i landets tyngsta anstalter, säger Althin till TT.

Frida Johansson