30 partier ställer upp

NYHETER

De lokala partierna blir allt fler - och får allt större inflytande.

I Stockholm ställer nu över 30 stycken upp i höstens val.

- Det kan ses som ett tecken på att det politiska systemet fungerar, säger Gissur Erlingsson vid universitetet i Lund.

Foto: GUNNAR ASK
tar parti för barnen Suzanne Wejland har varit med och bildat Förskolepartiet. Hennes son Sebastian, 2, leker obekymrat i sandlådan.

Bortsett från de etablerade partierna finns det en lång rad små, ofta lokala partier att lägga sin röst på.

Till landstingsvalet i Stockholm har 19 småpartier kandiderat varav sju har gått samman för att avskaffa landstinget. I länets kommuner är antalet 32.

Ett av dessa partier är Förskolepartiet - barnens röst som kandiderar i Stockholm och Huddinge där de två grundarna bor.

- Vi är två småbarnsmammor som vill sätta fokus på risken med nedskärningarna inom barnomsorgen, säger Suzanne Wejland i Huddinge.

Hon och Teresa Schmitzerlöw, Stockholm, har valt att inte kanalisera sitt engagemang genom de etablerade partierna därför att de än så länge "inte visat sig särskilt intresserade av frågan".

- De nya partierna visar att människor i grunden stöder det politiska systemet, att de väljer att starta partier istället för att vara apatiska eller krossa fönster, säger Gissur Erlingsson.

Stöd för systemet

Han är statsvetardoktorand vid universitetet i Lund och forskar på småpartiernas framväxt. Hans arbete visar att de blivit fler och fått allt mer att säga till om.

Populistiska småpartier finns det gott om. Enligt forskarna är bilden dock inte så mörk som många befarat - den absoluta majoriteten har ingenting med främlingsfientlighet att göra.

Småpartier i kommuner i Stockholms län:

Småpartier i Stockholms län:

Olle Castelius