Hjärtfel kan ligga bakom plötslig spädbarnsdöd

Barn med utländsk bakgrund extra utsatta

NYHETER

Varje år dör spädbarn som kanske hade kunnat räddas om de hade undersökts bättre.

Oupptäckta hjärt-kärlmissbildningar ligger bakom en del av fallen av plötslig spädbarnsdöd, det visar en kommande avhandling.

Ungefär 4 procent av alla spädbarn som avlider i plötslig spädbarnsdöd gör det på grund av medfödda, oupptäckta hjärt-kärlmissbildningar, visar en kommande avhandling.

- Det visar hur viktigt det är att göra noggranna undersökningar och uppföljningar av spädbarn, säger Petra Råsten Almqvist, specialist i rättsmedicin, till Dagens Medicin.

Hon har studerat data från undersökningar av 505 spädbarn som avlidit hastigt och oväntat under åren 1980 till 2001. Resultaten presenteras i hennes avhandling.

Hjärtmuskelinflammation

Närmare 17 procent av barnen som fick diagnosen plötslig spädbarnsdöd under 1980-2001 led i själva verket hjärtmuskelinflammation.

- Idag finns risk att alla möjliga olika sjukdomar räknas in i diagnosen plötslig spädbarnsdöd. Därför är det viktigt att vi har standardiserade utredningar så att de med till exempel hjärt-kärlmissbildningar eller hjärtmuskelinflammation undantas, säger Petra Råsten Almqvist till Dagens Medicin.

50 procent hade invandrarbakgrund

Särskilt utsatta verkar barn med invandrarbakgrund vara.

 – Femtio procent hade invandrarbakgrund och enligt journalanteckningar har föräldrarna sökt läkare för problem som kan tyda på hjärtfel. Barnen har inte ätit och vuxit som de ska, eller haft blåa händer och fötter. Detta borde barnläkare ha reagerat på och undersökt ytterligare, säger Petra Råsten Almqvist till tidningen.

Rökning en orsak till spädbarnsdöd

Hon har funnit en topp i den hjärt-kärlrelaterade spädbarnsdödligheten under åren 1994-1995, då tidig hemgång från BB blev vanligare.

Råsten Almqvists avhandling slår dessutom fast det kända sambandet mellan rökning och plötslig spädbarnsdöd. Hos 25 procent av de undersökta barnen fanns höga halter av nikotinets nedbrytningsprodukt.

Plötslig spädbarnsdöd eller Sudden Infant Death Syndrom (SDIS):

Susanna Vidlund