”De blir arga och konstiga av att dricka”

706 barn i unik enkät om förlädrar och sprit

NYHETER

Barn är kluvna till sina föräldrars drickande.

Aftonbladets egen undersökning visar att åtta av tio barn tycker att mamma och pappa dricker lagom mycket alkohol.

Ändå ser många negativt på vuxna som druckit.

Aftonbladets enkät är unik. Aldrig tidigare har det undersökts hur svenska skolbarn känner inför sina föräldrars drickande. Någon forskning finns inte.

Vi lät 706 elever besvara en enkät med sex kryssfrågor och en öppen fråga där de ombads beskriva med egna ord hur vuxna blir när de druckit alkohol. Eleverna är mellan 10 och 12 år och kommer från åtta skolor i olika delar av Stockholmsområdet.

Barnens svar avslöjar osäkerhet.

Visserligen menar få (två procent) att föräldrarna dricker för mycket.

Samtidigt tycker många fler (16 procent) att det är ”dumt” att mamma och pappa dricker.

Dessutom tycker nästan fyra av tio barn att vuxna som druckit blir tjatiga, äckliga och gapiga. Mammor och pappor som blir berusade är ”inte sig själva”. De är ”läskiga och jobbiga” och ”knäppa, dumma”.

”De kan känna sig maktlösa”

– Barnen godtar alltså drickandet, men det är inte säkert att de tycker det är okej, kommenterar Elisabeth Hagborg, socionom med lång erfarenhet av att arbeta med barn vars föräldrar missbrukar.

– Det kan vara så att barnen tror att drickandet är normalt och att man som barn måste acceptera. De kanske känner sig maktlösa.

Hon påpekar att svaret ”lagom mycket” är svårtolkat. Barns upplevelse av alkohol vid den här åldern, 10–12 år, är begränsad. De har i de flesta fall inga andra erfarenheter än från det egna hemmet.

”Barnen reagerar men förstår inte varför”

– Om jag ska ta mig själv som exempel hade jag som elvaåring ingen uppfattning om min pappas drickande, fast han drack jämt.

Var tionde elev uppger att de känner sig ”arga”, ”ledsna”, eller ”rädda” när vuxna dricker.

– Barnen har alltså en uppfattning. De reagerar på drickandet, men förstår inte varför de känner som de gör.

Intressant finner hon att så många barn (43 procent) ännu inte vet om de kommer att dricka när de blir vuxna. De är alltså öppna för påverkan.

– Här finns stora vinster att göra.

Hur barn upplever en berusad förälder ska snart undersökas för första gången av professor Thomas Lindstein, professor i socialt arbete.

– Vi vet bara hur det vuxna barnet känner sig. För att kunna bedöma barns lidande är det angeläget att ta reda på barnets perspektiv, säger han.

Visserligen dricker närmare 90 procent av Sveriges befolkning på ett okomplicerat vis. Men vi dricker redan mer än vad vi gjort på hundra år, och drickandet ökar alltjämt.

Sällan eller aldrig pratar vi om de som också deltar i drickandet, fast på åskådarplats: barnen.

Elisabeth Hagborg studsar inför nyheten att bara en fjärdedel av barnen vet att de kan påverka sina föräldrars drickande. Det skvallrar om barns generella vanmakt inför sådant de upplever jobbigt hemma.

– Vi ska lyssna på barn, säger hon, för de är inga dumhuvuden när de talar om vuxna.

Pojkar oroar sig mer än flickor

Läs också:

TIDIGARE ARTIKLAR:

Camilla Norström, Kerstin Weigl, Björn Lindahl, foto