”Nöjesindustrin i USA skapar massmördare”

Amerikansk ex-militär kopplar dataspel och våldsfilmer till massmord

NYHETER

De senaste årens massmord på amerikanska skolor och nu senast i Tyskland är bara toppen av isberget.

Vapnen kommer att bli grövre och morden kommer allt oftare att drabba arbetsplatser.

Slutsatserna kommer från den amerikanske ex-militären och psykologen David Grossman som varit i Sverige och predikat mot medievåld.

David Grossman är skoningslös i sin kritik av den amerikanska nöjesindustrin som han säger är medveten om att den skapar mördare med våldsfilmer och tv-spel, men som fortsätter i sin jakt på ökade vinster.

Grossman har ägnat en stor del av sitt yrkesliv åt att lära militärer och poliser att döda. Inte i själva vapenhanteringen utan hur man bryter de psykologiska spärrar som hindrar i stort sett alla människor från att skjuta en annan människa.

Dagens tv-, data- och videospel är på alla sätt bättre än militärerna på att lära människor döda, hävdar han. Det stora problemet är att de inte samtidigt lär ut disciplin och framför allt att de vänder sig till barn. I alla tider har barn lekt sig till lärdomar och de har fått lära sig att våld ger konsekvenser. I dagens spel premieras våldet, ju grövre desto bättre och i stället för konsekvenser får spelaren belöning.

Upp och ner

- Videospelen vänder upp och ner på allt vi fått lära oss om hälsosamma lekar, sade Grossman vid en föreläsning i Stockholm på onsdagen.

Hans slutsats är att dataspelen drastiskt ökat våldet bland unga i USA de senaste tio åren. Det märks inte så mycket i mordstatistiken som i annat grövre våld. 1998 mördades 35 personer i de amerikanska skolorna. Men samma år blev 257 000 allvarligt skadade, det förekom 990 000 stölder, 1,5 miljoner slagsmål och 18 miljoner registrerade mobbningsfall.

David Grossman bor i Jonesboro, Arkansas, där fyra flickor och en lärare sköts ihjäl av två unga elever 1998. Den dödsskjutningen och alla efterföljande massmord på skolor i USA har en sak gemensamt enligt Grossman - förövarna spelade ofta mycket våldsamma dataspel.

Morden i Erfurt

I Jonesboro har flera vittnen berättat att en av pojkarna stod med stora blanka ögon och sköt träffsäkert, precis som i ett spel. Han kände inte ens igen sin syster när hon försökte stoppa honom.

Enligt Grossman finns det ännu makabrare kopplingar mellan dataspelen och massmordet i tyska Erfurt nyligen. Den 19-årige mördaren sköt de flesta offren från kort håll i ansiktet. Det är något som inte ens de mest förhärdade krigsförbrytare brukar klara av, men det premieras i det dataspel som 19-åringen spelade.

David Grossman varnar för utvecklingen de kommande åren. Det kommer flera massmord, och de kommer inte bara att drabba skolorna.

- Morden kommer att flytta över till arbetsplatserna om ett par år, slår han fast.

Det enda sättet att bryta utvecklingen är enligt Grossman att barn inte får spela våldsamma spel. Den svenska modellen med åldersgränser är bra, anser han, men det krävs först och främst information, vilket är ett problem i USA eftersom nöjesindustrin är nära kopplad till tv-bolagen som står för nyheterna.

- Jag tror på den demokratiska processen. Vi har ett gemensamt och moraliskt ansvar att stoppa utvecklingen och det kommer vi att göra om alla bara får korrekt utbildning och information.

Björn Ewenfeldt/TT