Sveriges reaktorer är sämst

Våra kärnkraftverk har haft flest incidenter i hela världen

1 av 2 | Foto: MATS CSON
tyvärr i topp Barsebäck i Skåne är ett av de fyra kärnkraftverk som får Sverige att ligga i topp när det gäller antal incidenter.
NYHETER

Sverige har världens sämsta kärnkraftverk.

Det visar unik statistik från FN.

Barsebäck och Oskarshamn har haft fler incidenter än kärnkraftverken i Kina och Ukraina, enligt siffrorna.

Tidningen Ordfront magasin publicerar i sitt nya nummer en statistik över incidenter som de 19 största kärnkraftsländerna skickat till IAEA, FN:s atomenergiorgan, sedan 1991.

En sammanställning som kan bli ett explosivt material under ett valår där näringsminister Björn Rosengren antytt att avvecklingen av kärnkraften kan ta 40 år.

Statistiken avslöjar att de svenska kärnkraftverken drabbats av fler tillbud än något annat lands reaktorer.

Ingen allvarlig olycka

Ordfronts genomgång går tillbaka till 1991 - året när det internationella rapporteringssystemet Ines infördes.

Ines har en sjugradig skala där sju motsvarar katastrofen i Tjernobyl och ett är "avvikelser".

Tillbud på nivå två och uppåt ska rapporteras till FN inom 24 timmar.

Sedan systemet infördes har ingen allvarlig kärnkraftolycka inträffat. Två olyckor på nivå tre är kända, övriga 46 tillbud är av andra graden. Av dessa 46 incidenter är 7 från Sverige.

Det är en mycket kraftig överrepresentation, eftersom Sverige har 11 reaktorer och det i hela världen fanns i genomsnitt 420 reaktorer.

Sammanställningen har gjorts av Fredrik Lundberg, en av Sveriges främsta vetenskapsjournalister.

- Jag blev häpen. Jag har anat att de sämsta svenska reaktorerna skulle ligga långt ner på listan. Men jag trodde inte att det var så här dåligt, säger han.

"Företagen mörkar"

Lundberg säger att den svenska kärnkraftsindustrin inte vill att statistiken ska komma fram.

- Kärnkraftsföretagen vill inte att man ska jämföra reaktorer, så de mörkar mycket av den information de har.

Men kan det inte vara så att Sverige är bättre på att redovisa än andra länder?

- Jag har svårt att tro att Sverige är hederliga och alla andra länder korrumperade.

Anders Jörle, informationschef på Kärnkraftsinspektionen, säger:

- Den här sammanställningen är en lek med siffror som ingen som vill sätta sig in i svensk kärnkraftssäkerhet kan ta på allvar.

Men sifforna visar ju att Sverige är sämst.

- Det går inte att jämföra reaktorer på det här sättet. En incident som rapporterats från Barsebäck 2 rör ett system som inte ens finns i de flesta andra länder.

Hur är den svenska säkerheten jämfört med andra länder?

- Jag vill påstå att vi är väl framme.

Allvarliga fel har inträffat

Oisín Cantwell