Vägverket vill att vi offrar oss för dieseln

NYHETER

Alla vet att dieselavgaser är otrevliga.

Ändå är det dieselbilar som säljer bäst i flera länder i Europa.

Och nu har Vägverket, av alla otänkbara aktörer, börjat lobba för att även svenskarna ska köra diesel.

I går var det presskonferens och Vägverkets miljöavdelning presenterade en utredning som visar att diesel är framtiden.

Mindre koldioxid

En FN-rapport från juni 1999 räknade ut hur många som dödas i tre mellaneuropeiska länder av dieselavgaserna. Överfört till Sverige, trots att bara några få procent av svenskarna kör diesel, innebär det 2 000 döda årligen, jämfört med 550 som dör i trafikolyckor.

Varför propagerar då Vägverket för den farliga dieseln?

Jo, svarar Olle Hådell på verkets miljöavdelning, för att koldioxiden är vårt största problem.

Koldioxiden i bilavgaserna förvärrar växthuseffekten som har en långsiktig påverkan på jordens klimat. Och eftersom dieselbilar är mer bränslesnåla än bensinbilar bildas det mindre koldioxid i avgaserna.

Olle Hådell är inte okunnig om hälsoproblemen, men anser att de kan lösas.

Dels måste själva dieselbränslet bli betydligt renare, men det motarbetas av oljeindustrin. Dels måste bilarna få katalysatorer för att få bort kväveoxider som är ett allvarligt hälsoproblem och som dessutom försurar jorden. Och de måste få filter som stoppar de cancerframkallande mikroskopiskt små partiklarna i avgaserna. Men även här är lösningarna långt bort.

Uppnå miljömål

Hittills har bara franska Peugeot och Citroën konstruerat ett fungerande filter, och en dieselbil med ett sådant filter var en av fyra bilar i den studie som Vägverket låtit göra.

Filtret är bra men inte tillräckligt bra, eftersom det med vissa jämna mellanrum förbränner partiklarna som fångats upp. Vid förbränningen släpper bilen ut partiklar som vilken dieselbil som helst.

Fast i Vägverkets undersökning mättes bara utsläppen när filtret samlade partiklar, inte när det spydde ut dem.

Den som har sinne för konspirationsteorier kan ju börja grubbla nu. Själv har jag svårt att förstå varför vi med visshet ska offra vår hälsa i dag för att möjligen uppnå några klimatmål i morgon.

Aftonbladet i går:

Robert Collin