Här ska alla barn till missbrukare få hjälp

Stödgrupp på Gotland räddningen för många

Annica Jonsson och skolkuratorn Gunnel Rudin i en av de stödgrupper till missbrukarbarn som finns på Gotland, kommunen som bestämt att alla barn som behöver stöd ska erbjudas det.
NYHETER

På Gotland finns hjälpen.

Politikerna har bestämt att alla barn med missbrukande föräldrar måste uppmärksammas.

Ett tusental barn på Gotland växer upp med en eller två föräldrar som är alkoholister. Chansen är stor att dessa barn får stöd.

Mycket större än i de flesta andra kommuner.

Gotlands kommun har bestämt att alla barn- och ungdomsdistrikt måste erbjuda stöd.

– Barngrupperna är det viktigaste förebyggande arbetet vi har på Gotland i dag, säger Annica Jonsson, verksamhetschef vid alkoholrådgivningen.

Hon ser flera orsaker till synsättet:

enskilda eldsjälar som själva ville lära sig mer

chefer som förstod och var villiga att satsa pengar

lyckad samverkan mellan psykiatrin, skolan och socialtjänsten

tydlig ansvarsfördelning.

Borde prioriteras

– Det är obekvämt att prata om hur vi förhåller oss till alkohol, men eftersom man med enkla medel kan hjälpa barnen, är det konstigt att man inte prioriterar det i högre grad, säger Annica Jonsson.

Som på Gotland.

Där finns en utbildad gruppledare för var 30:e invånare under 18 år och varje termin startar flera grupper. Hjälpen finns, det svåra är att finna barnen eftersom de ofta finns i familjer som utåt inte har några problem.

– Det är obehagligt att inse att små barn far illa, men vi har kämpat för att bygga in synsättet i socialtjänsten, har skickat ut broschyrer till hushållen och samarbetar med skolans kuratorer, säger Annica Jonsson.

Läs också:

Camilla Norström, Kerstin Weigl, Björn Lindahl, foto