Barn till alkoholister får ingen hjälp

Pengarna räcker till bara 18 av 900

NYHETER

Minst 900 barn i Farsta har en förälder som är alkoholist.

Pengarna räcker till 18 av dem.

– En droppe i havet, men barnen är i alla fall lite synligare än på många andra håll, säger socialsekreterare Pernilla Dahlgren.

Eldsjälarna Anna-Karin Nilsson och Pernilla Dahlgren i Farsta önskar att de kunde ägna mer tid åt att hjälpa barn i stället för att bråka med politiker om pengar . – Hälften av socialtjänstens resurser för missbrukare borde gå till barnen, säger de.

I Stockholmsförorten Farsta vilar arbetet med att hjälpa missbrukarnas barn till stor del på Pernilla Dahlgren och Anna-Karin Nilsson från Svenska kyrkan. De kämpar för att få fortsätta med sina barngrupper.

De söker aktivt upp barnen och erbjuder dem en möjlighet att få prata i grupperna som kallas Humlan.

– Det är en befrielse för barnen att få veta att andra har det likadant, säger Anna-Karin Nilsson.

Tryggad till årsskiftet

Men ingen lag tvingar kommunen att behålla verksamheten och utgiften kan när som helst strykas. För närvarande är Humlan tryggad till årsskiftet.

– Hälften av socialtjänstens resurser till missbrukare borde gå till barnen. De är lika viktiga som föräldrarna. Men det gäller inte när budgeten ska antas, säger Pernilla Dahlgren.

Humlan vänder sig till barn mellan 6 och 23 år från alkoholiserade familjer.

De får lära sig vad alkoholism är, att det inte är deras fel att mamma eller pappa dricker och att de inte är ensamma. Förhoppningen är att barnen ska ta bättre hand om sig själva, få mod att säga nej och bli mindre utsatta.

Vill visa alternativ

– Målet är att visa barn ett annat sätt att hantera problem än ruset, säger Anna-Karin Nilsson.

För att barnet ska få vara med måste en av föräldrarna godkänna det.

– Om någon säger nej fortsätter vi ändå att fråga inför varje ny omgång, säger Pernilla Dahlgren.

Läs också:

Camilla Norström, Kerstin Weigl, Björn Lindahl, foto