Bara ett av hundra barn får hjälp

NYHETER

Endast ett av hundra barn till alkoholister får hjälp.

Fast man sedan länge vet exakt vilken sorts hjälp de behöver.

Fast metoden är enkel och billig.

Endast några få barn med mycket tur får i dag gå i en så kallad barngrupp. Dels har de haft turen att bli sedda av en vuxen, dels turen att bo på rätt ställe.

Det kan vara som det lysande exemplet Gotland, där det finns en utbildad gruppledare för var 30:e invånare under 18 år.

Eller det kan finnas – ingenting.

Hänger på eldsjälar

Endast ett av hundra barn med behov får något stöd, avslöjas i ett ännu oavslutat magisterarbete vid institutionen för socialt arbete som Elisabeth Hagborg gör med professor Thomas Lindstein som handledare, och som Aftonbladet fått ta del av.

Hjälpen finns här och var och beror vanligen på enstaka eldsjälars engagemang. Eldsjälar som slåss med näbbar och klor för sina barngrupper. När som helst kan deras anslag strykas ur budgeten.

De flesta barn blir aldrig sedda.

Visserligen har socialtjänsten skyldighet att hjälpa utsatta barn. Men ingen lag tvingar kommunen att ha en särskild verksamhet för missbrukares barn.

De håller masken

Inte heller finns någon rutin eller regel inom missbrukarvården att fråga efter barnens behov – många gånger frågar man inte ens alkoholisten om han har en fru.

Barnen talar inte med varandra, de vet inte om varandra, och de håller masken. De har svårt att be en vuxen om hjälp, av flera skäl.

För att de ser som sin uppgift att skydda familjens hemlighet.

Inte psykiskt sjuka

Eller för att de tror att det som händer hemma är normalt.

Om barnen blir sedda vet vuxna inte heller alltid vad de ska göra. Lösningen för barnen är inte att omhändertas, såvida det inte handlar om misshandel och total vanvård. De passar inte heller inom barn- och ungdomspsykiatrin, för de är inte psykiskt sjuka.

Bättre är att barnen får bekräftelse och möjlighet att få prata – även med varandra.

Sedan slutet av 80-talet har metoden utvecklats. I grupperna bedrivs inte psykoterapi, utan utbildning. Verksamheten är billig och enkel att genomföra.

Det barnen behöver är kunskap om alkoholism. De lär sig att de själva saknar skuld, de får mod att sätta gränser och hjälp att finna strategier.

Läs också:

Tre barn i varje klass behöver stöd, eftersom deras föräldrar dricker för mycket. Hjälpen är billig, enkel och dokumenterat effektiv. Men bara ett barn av hundra får den, de som haft tur. Camilla lämnades ensam i sin fantasivärld. ”När det var riktigt jävligt kunde jag tänka att i morgon ska jag söka hjälp.” Bella hade turen att bli sedd av en kvinna i Svenska kyrkan och erbjuden hjälp: ”Att lyssna på andra lärde jag mig mest av.” I dag fortsätter Aftonbladets artikelserie Mamma, pappa, sprit.

Camilla Norström, Kerstin Weigl, Björn Lindahl, foto