Sjuk politiker får ingen taxi

Men nämndens ordförande åker gratis

1 av 2 | Foto: GUNNAR ASK
BESVIKEN Nu måste hon tacka nej. Utan färdtjänst finns det inte en möjlighet att Åsa Nelander, som drabbades av stroke för fem år sedan, kan ta sig till de politiska mötena.
NYHETER

Åsa Nelander är sjuk. Eftersom hon inte får färdtjänst tvingas hon hoppa av sina politiska uppdrag.

Hans-Erik Malmros är ordförande i färdtjänstnämnden. Han är frisk men får ändå åka taxi till sina möten.

- Det är orättvist, säger Åsa Nelander.

Åsa Nelander, 50, drabbades av stroke för fem år sedan. Det kom som en blixt från klar himmel: plötsligt kunde hon inte prata, gå eller använda höger hand.

Sedan dess han hon kämpat hårt, sakta blivit bättre och klarar sig nu nästan utan hjälp.

Hon arbetar deltid och har engagerat sig politiskt i Norrmalms stadsdelsnämnd där hon bor.

Men vissa saker är fortfarande mycket svåra. Dit hör att åka buss:

- Jag orkar inte stå mer än tre minuter. Finns det ingen bänk i väntan på bussen faller jag omkull och i rusningstrafik finns det få lediga platser på bussarna. Och de röda bussarna kommer jag inte på eftersom de är för höga, säger hon.

Tunnelbanan omöjlig

Tunnelbanan är lika omöjlig:

- Det är lika ont om sittplatser där. Dessutom är jag inte säker på att hinna av tågen innan dörrarna stängs.

Detta gör att hon ansökt om färdtjänst för att åka till jobbet och sina politiska möten. Hon har flera läkarintyg till stöd för sin ansökan, bland annat från sin rehabiliteringsläkare.

Men färdtjänsten säger nej - trots att det skulle bli en samhällelig besparing eftersom Åsa Nelander skulle kunna jobba heltid om hon fick färdtjänst.

Hon har därför hoppat av sina politiska uppdrag.

Nu jämför hon sig med alla politiker i Stockholms läns landsting som får åka taxi i tjänsten trots att de är friska.

Han åker taxi

Dit hör till exempel färdtjänstnämndens ordförande Hans-Erik Malmros (m) som efter eget gottfinnande har rätt att använda sig av den taxiverksamhet färdtjänsten upphandlat.

- Vi är båda politiskt aktiva. Men trots att jag är sjuk och han är frisk är det han som får åka taxi till sina politiska möten. Det är orättvist och kränkande, säger hon.

Aftonbladet har inte lyckats nå Hans-Erik Malmros för en kommentar.

Färdtjänstdirektör Stellan Hellqvist kan inte kommentera enskilda fall men säger att förvaltningens beslut kan överklagas till länsrätten.

Fakta/färdtjänst

Olle Castelius