De som hotas av tortyr får skydd i Danmark

NYHETER

Niels Preisler, administrativ chef på departementet för flyktingar, invandrare och integration i Köpenhamn, vill med anledning av en artikel i Aftonbladet i går göra följande påpekanden:

Danmark verkar inte för en skärpning av de internationella flyktingkonventionerna. Skydd ges till dem som hotas av dödsstraff och tortyr.

Bidragen till asylsökande begränsas inte i förslaget till ändringar av utlänningslagen.

Flyktingar kan bli medborgare efter åtta år, andra invandrare efter nio år.

Alla asylsökande erbjuds läkarundersökning efter ankomsten till Danmark. Alla asylsökande kommer dock inte att undersökas för alla sjukdomar. Begränsningar görs beroende på vilket riskområde den asylsökande kommer ifrån.

Aftonbladet beklagar missförstånden.