Igor – lösningen på lärarbristen

Nu ska invandrarna börja jobba i skolan

NYHETER

Sveriges skolkris har fått 548 nya lösningar.

Så många invandrare har fått behörighet att jobba i den svenska skolan.

Foto: JOACHIM LUNDGREN
Igor Potapenko från Estland har kompletterat sin lärarutbildning i Sverige. Nu är han, tillsammans med andra invandrade lärare, en välkommen förstärkning i den svenska skolan.

För två år sedan fanns 885 utbildade lärare med erfarenhet registrerade på arbetsförmedlingarna. 628 av dem hade utländskt medborgarskap.

– Att hjälpa den här kvalificerade lärarkraften in på arbetsmarknaden är bra både ur skolans synvinkel och individens, säger Sigbrit Franke, Högskoleverkets chef.

– Satsningen på invandrade lärare är en droppe i havet men en mycket värdefull droppe.

Fast jobb och högre lön

Många av de nya lärarna har redan arbetat på svenska skolor men då betraktats som obehöriga och därmed fått vikariat en termin i taget. För de flesta av dessa lärare har behörigheten nu lett till fast jobb – och högre lön.

– Det är också positivt att elever med utländsk bakgrund får vuxna förebilder som de kan identifiera sig med i skolan.

I år har Högskoleverket fått cirka 1 000 ansökningar från lärare som vill få sin utbildning prövad.

– Vissa har vi nu godkänt. Andra har fått vårt utlåtande och goda råd om hur de kan komplettera sin utbildning.

En av dem som fått en fast tjänst bakom katedern är Igor Potapenko, 32, som kom till Sverige från Estland 1994 när han var i slutet av sin lärarutbildning.

– Jag åkte tillbaka två år senare och tog min examen och kompletterade sedan utbildningen vid universitetet i Karlstad.

Förebild för andra

I dag är han anställd på Sjödalsgymnasiet i Huddinge som lärare i historia och samhällskunskap.

– Jag tror att satsningen på behörighet betyder väldigt mycket för invandrade akademiker. Det är en viktig trygghetskänsla.

– Nu när klasserna blir mer mångkulturella är det viktigt för eleverna att lärarna har olika kulturell bakgrund. Många ungdomar kanske tror att det är hopplöst att läsa vidare som invandrare men om de ser att andra lyckats kan de bli inspirerade.

Härifrån kommer lärarna

De lär ut modersmål

Britt Peruzzi