Böter ska stoppa skolket

Nytt fp-förslag får hård kritik från Elevorganisationen

NYHETER

Mer än sex av tio elever i årskurs nio skolkar en gång eller mer.

Nu föreslår skolborgarrådet i Stockholm att föräldrar till skolkande barn ska få böta.

Ett förslag som får Sveriges Elevorganisation att se rött.

-Elever ska inte ha uppfattningen att det är acceptabelt att komma och gå till skolan som man vill, säger Jan Björklund som är skolborgarråd i Stockholm. Enligt Jan Björklund är skolket omfattande och oacceptabelt.

Ingen vet exakt hur stort skolket är men en undersökning från 2000 från Stockholms forsknings- och utvecklingsenhet visar att 60 procent av pojkarna och 64 procent av flickorna skolkat minst en gång i nian.

Tvångsåtgärder föreslås som lösning

Jan Björklund tycker nu att det är dags att sätta in tvångsåtgärder för att komma till rätta med skolkproblemet.

Enligt Jan Björklund har föräldrarna huvudansvaret för att ungdomarna är i skolan. Att införa böter som skolkande elevers föräldrar får betala är en del av hans förslag på lösning på problemet med skolk från undervisningen.

Andra lösningar på skolket efterfrågas

Men Jan Björklunds förslag möts av kritik från Sveriges Elevorganisation. Lina Winkler som är förbundsordförande tycker att man börjar i fel ände med att lösa problemet.

- Det är bra att man tar tag i problemet men böter borde vara en sista utväg.

Enligt Lina Winkler är undervisningen i de svenska skolorna inte så givande, rolig och intressant som den skulle kunna vara - för om det var så skulle eleverna gå på lektionerna.

- För det första så borde eleverna få mer inflytande i klassrummet och kunna påverka lektionerna, annars så blir eleverna omotiverade. Det ska vara roligt att gå i skolan!

Enligt Lina Winkler så har skolan misslyckats på flera punkter; dels i undervisningen men även i kontakten med föräldrarna.

- Uppenbarligen så har de misslyckats med att informera föräldrarna barnens resultat och närvaro i skolan, säger hon.

Och Jan Björklunds förslag om att som sista utväg dra in studiebidraget från de gymnasieelever där skriftlig varning inte hjälpt, sågar hon helt.

- Där tycker jag att man går för långt. CSN har en regel om en frånvaro på högst trettio procent och det räcker bra. Man behöver inte utöka den. Man kan inte hålla på att hota sådär, säger Lina Winkler.

Förslaget till Stockholms nya skolkpolicy:

Susanna Vidlund