”Utred mindre och gör mer”

Professor vill förändra socialtjänsten i grunden

NYHETER

Mindre utredande.

Mer förebyggande.

Så skulle Thomas Lindstein, professor i socialt arbete, vilja förändra socialtjänsten i grunden – så att alla barn kan få hjälp.

Inget annat land i världen utreder förmodligen så länge som Sverige och dokumenterar så mycket under så lång tid, när symptomen och diagnoserna redan finns.

Thomas Lindstein ifrågasätter värdet. Han vill se en mer praktisk och handlingskraftig socialtjänst som med snabba insatser skulle kunna hjälpa alla barn som växer upp med till exempel missbrukande föräldrar.

”Barngrupper överallt”

– Det skulle vara möjligt, bara vi bestämde oss, säger han.

Hans förslag:

Fråga regelmässigt efter barnen i alla ärenden som rör missbruk, misshandel och psykisk sjukdom. Utgå från att barnen behöver särskilda förebyggande insatser.

Inrätta barngrupper i alla kommuner.

Låg tröskel. Barnen kan erbjudas hjälp även om deras behov inte fastställts exakt. Se det som en enkel samhällsservice, lika naturlig som erbjudande om dagisplats.

Insatser ska kunna vara tidsmässigt avgränsade. Barn ska inte behöva kvarstå som pågående socialtjänstärenden tills de är 18 år. De kan erbjudas stödinsats, som avslutas. Så blir socialtjänsten effektivare och billigare – och visar människor mer respekt.

Uppvärdera kunskap. Barnen behöver inte alltid långvarig terapi för att må bättre. För barnen kan livskunskap vara värdefull nog – och att få utbyta tankar med andra barn.

Thomas Lindstein varnar även för den ödesmättade synen att barn till missbrukare skulle vara dömda att må dåligt hela livet. Maskrosbarn är inte så ovanliga, säger han:

– Det verkar som man i de flesta fall går igenom även en svår barndom med möjlighet att utveckla ett vuxenliv med god livskvalitet.

Läs också:

TIDIGARE ARTIKLAR:

Camilla Norström, Kerstin Weigl, Björn Lindahl, foto