"Det kan bero på tillverkningsdag"

Forskningschef: Temperaturskillnad kan ge olika resultat

NYHETER

Förra veckan träffades livsmedelsbranschens och Livsmedelsverkets experter.

- Vi räknar med att tillverkarna kommer att arbeta fram nya metoder som ger en lägre halt av akrylamid, säger Leif Busk, forskningschef på Livsmedelsverket.

Några krav på branschen kommer Livsmedelsverket inte att ställa.

- De har tidigare deklarerat att de ska se över processen för att minska halten av akrylamid, säger Leif Busk.

Spelar det någon roll att vi äter lika mycket chips i dag som före larmet?

- Vi kan inte bestämma vad folk äter. Men de produkter som finns på marknaden ska man kunna köpa utan att vara orolig för sin hälsa. Därför är det viktigt att industrin tar fram produkter med lägre halter. Men det kan ta ett tag.

Ska man tänka på halten av akrylamid när man väljer livsmedel eller chips?

- Det finns inte analysdata som ger tillräckligt stöd för det. Det finns enstaka prover bara. På gruppnivå kan man säga att halterna är höga i chips.

Varför gick ni ut med en matlista som bara byggde på ett stickprov?

- Våra jurister bedömde det som fullständigt ohållbart att inte visa upp produktlistan. Offentlighetsprincipen krävde det. Rent vetenskapligt hade det känts bättre att bara visa grupperna.

Varför tog ni inte fler prover på varje produkt?

- Vi har ingen möjlighet att göra sådana analyser här. Det är ett alldeles för stort jobb.

Hur förklarar du skillnaden mellan Livsmedelsverkets prov och Aftonbladets?

- Det finns säkert en variation mellan olika produktionsdagar. Det är en stor känslighet för temperaturer som sannolikt ger olika resultat.

När kommer gränsvärden för akrylamid i maten?

- I slutet av juni ska WHO ha ett möte i Genève och nästa sommar kan arbetet börja med att sätta gränsvärden. Men det kan ta flera år innan några gränsvärden kommer.

Hundra får cancer varje år

Läs också:

Lena Anderfelt