Tusentals dör i USA i onödan

Löntagare anser sig inte ha råd med sjukförsäkring

NYHETER

NEW YORK

18 000 amerikaner dör i onödan varje år.

För att de är oförsäkrade och inte kan få ordentlig sjukvård.

Foto: AP
MÅNGA OFÖRSÄKRADE 30 miljoner arbetstagare saknar sjukförsäkring därför att deras arbetsgivare inte betalar den, vilket är det normala i USA.

30 miljoner amerikanska löntagare - en av sju på arbetsmarknaden - saknar sjukförsäkring därför att deras arbetsgivare inte betalar den, vilket är det normala i USA. De anser sig inte ha råd att teckna privata försäkringar.

Tio miljoner barn

Det finns också tio miljoner barn som saknar sjukförsäkring.

Oförsäkrade som uppsöker sjukhus får bara vård om de själva betalar hela vårdkostnaden. Vilket för de flesta är en omöjlighet. Grundavgiften för ett akutbesök är ofta 4 000-5 000 kronor.

I stället låter oförsäkrade bli att gå till sjukhus eller privatläkare om de inte är dödssjuka.

Ingen förebyggande vård

Följden är att de inte får någon förebyggande vård. Ingen upptäcker i god tid om de har cancer, hjärtproblem eller andra åkommor som kan leda till en för tidig död. En ny undersökning gjord av Institute of Medicine, IOM, avslöjar hur USA:s ojämlika hälsosystem slår.

I snitt dör 18 314 människor i åldrarna 25-64 årligen därför att de inte får den vård de behöver. Av dessa avled 1 400 av högt blodtryck, 400-600 i bröstcancer och 1 500 diagnostiserade med hiv.

Wolfgang Hansson