Mannen in på bara skinnet

Barnkär och ensam – nu ska resten fram

NYHETER

Den nordiska mannen ska kartläggas.

För att han ska få ett roligare liv.

Foto: JOACHIM LUNDGREN
Under lupp Mansforskaren Jørgen Lorentzen ska leda ett forskningsprojekt som ska granska den nordiska mannen – och göra honom lyckligare. Jan Paulsson, 50, på bilden har det redan ganska bra.

Den nordiske mannen är en bra älskare som trivs med sina barn och deltar i vardagssysslorna.

Samtidigt är han en ensam prick med våldstendenser och en figur som toppar all eländesstatistik förutom långtidssjukskrivningar – från självmord till kriminalitet.

Detta är känt.

Nu ska resten av honom kartläggas. Nordiska ministerrådet ska bekosta ett treårigt forskningsprojekt för att ta reda på vem han är.

Mansforskaren Jørgen Lorentzen, 45, från Norge håller i trådarna.

Ett lyckligare liv

Han hoppas att forskningen ska ge den nordiske mannen ett roligare liv.

– Det kan ge männen bättre kunskap om sig själva och ge beslutsfattare bättre underlag att skapa ett bättre samhälle.

Mannen görs löjlig

Mansrollen har genomgått stora förändringar de senaste 100 åren. Ändå är den snäv. Den som går utanför ramen hotas att bli utskrattad.

Ett nordiskt drag, menar Lorentzen.

– I Norden är vi väldigt duktiga på att förlöjliga män i filmen, litteraturen och i folkminnet.

Ett område som ska kartläggas är hur männens relationer ser ut. Både till sin partner och till eventuella vänner. Att många män är ensamma är fakta. Ofta sköts hans sociala liv av partnern. Om hon försvinner, decimeras hans nätverk.

– Vänskap är en sårbar sak för män. Homofobin är ett spöke som vilar över dem och som gör det svårt för dem att närma sig andra män. Vi ska titta på hur de män som lyckas gör.

Prata om annat än öl

Han säger att det finns hopp, på sistone har ett par norska undersökningar visat att män blivit något bättre på att umgås med vänner.

– Vänskap är viktigt. Att våga börja prata med varandra, inte bara om fotboll, öl och skit kan ge bättre självkännedom.

Christina Vallgren

ARTIKELN HANDLAR OM