Samma brott kan ge olika påföljder

Postadressen avgörande

NYHETER

Ungdomarna i Stockholm är inte lika inför lagen.

En dom kan innebära fängelse - eller gruppsamtal.

Beroende på var i staden man bor.

Sedan några år tillbaka finns den alternativa påföljden ungdomstjänst inom kriminalvården för ungdomar under 21 som begår brott.

Straffet är ett alternativ till att sätta unga människor i fängelse och innebär oftast oavlönat arbete i kombination med brottsförebyggande åtgärder som gruppsamtal och besök på fängelser.

Men bara hälften, 9 av 18, av Stockholms stadsdelar har infört ungdomstjänst, skriver Dagens Nyheter. Detta trots att justitieminister Thomas Bodström hyllat åtgärden som ett av de allra bästa sätten att straffa och vårda ungdomar som begått brott.

- Ungdomstjänst är en mycket bra påföljd. Stadsdelarna vill införa den, men de orkar inte riktigt fram, säger Lena Jonsson vid socialtjänstens enhet för drog- och brottsprevention till DN.

Något som innebär att ungdomar som begår samma typ av brott kan dömas till olika påföljder beroende på var de bor. Enligt tidningen förekommer det att ungdomar som borde haft ungdomstjänst i stället hamnar inlåsta på institution, vilket strider mot kravet på att alla ska behandlas lika inom rättsväsendet.

Johan Edgar

ARTIKELN HANDLAR OM