Svår stress kan ge kraftiga hjärnskador

Ny larmrapport: Samma symptom som vid slaganfall

NYHETER

Stress ger svåra hjärnskador som leda till kraftiga funktionsstörningar.

Man får svårt att lära nytt, minnas och hantera ny information.

Det visar en ny svensk forskarrapport.

Rapporten visar att personer som utsatts för svår stress får kraftiga funktionsstörningar, symptom som normalt förknippas med patienter som drabbats av stroke, slaganfall.

Nedsatt visuell inlärningsförmåga.

Svårigheter att ta initiativ.

Svårigheter att ta in och hantera ny information.

Svårigheter att planera.

Nedsatt mental reaktionshastighet.

Rapporten bygger på en studie av 67 svenska kvinnor som sjukskrivits på grund av stress – eller snarare stressrelaterad ohälsa, som det kallas på läkarspråk.

De första resultaten av studien presenterades på måndagen i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Inte deprimerade

Enligt forskarna handlar det om allvarliga skador på centrala nervsystemet, skriver de tre forskarna.

De kvinnor som ingått i undersökningen har varit rejält sönderstressade när de till slut sökt vård. De har uppvisat alla symptom på utbrändhet – och ungefär hälften av dem hade drabbats av ångest- och fobiliknande reaktioner, skriver forskarna.

Däremot har inte undersökningen kunnat bekräfta begreppet utmattningsdepression; de stressade patienterna må vara nedstämda, men de är inte deprimerade enligt den kliniska diagnosen, skriver de tre artikelförfattarna.

Aftonbladet.se