Avrättas för brottet han begick som barn

Texas: Dödsdom verkställs – trots protester från hela världen

NYHETER

NEW YORK

I dag ska Texas avrätta en minderårig.

Napoleon Beazley är visserligen 26 år men han var bara 17 när han begick brottet han dömts till döden för.

Avrättningen bryter mot flera internationella avtal, bland dem barnkonventionen.

Foto: AP
Napoleon Beazley avrättas i dag.

Detta bekymrar dock inte Texas, vars delstatslag tillåter avrättning av personer som var 17 år vid brottstillfället.

USA:s Högsta domstol har också avslagit en begäran om uppskov för Beazley som sköt ihjäl en äldre man vid ett bilrån. Man anser inte att det är en "grym eller ovanlig bestraffning" att avrätta honom.

Tutu: Jag är chockad

Att fredspristagaren Desmund Tutu och andra utländska digniteter vädjat för Beazleys liv har inte gjort intryck.

- Jag är chockad över att Texas tillsammans med några andra stater tar barn från deras familjer och avrättar dem, skrev Tutu i ett brev till delstatens benådningsstyrelse.

Indiana avskaffade nyligen dödsstraffet för barn under 18 år. Av de 22 amerikanska stater som tillåter avrättning av minderåriga är det bara sju som utnyttjat möjligheten sedan dödsstraffet återinfördes på 70-talet.

Han kan få nåd

Beazley har en minimal chans att få nåd. Bara några timmar innan han ska avrättas sammanträder en särskild styrelse som ska rösta om hans eventuella benådning. Under de senaste 30 åren har de röstat för nåd bara en enda gång.

Wolfgang Hansson