Platssökande poliser fick köra leksakståg

”Det var en mycket seriös gallring”

NYHETER

När Jämtlandspolisen skulle utse fem nya kommissarier fick de som sökt jobbet leka med små trätåg för att testa lämpligheten.

Nu är polismyndigheten anmäld till Jämo.

- Vi välkomnar den granskningen, säger länspolismästare Lennart Saläng.

Raka spåret mot chefs- posten.

Det var sent i höstas som polismyndigheten i Jämtlands län skulle tillsätta fem lediga tjänster som vakthavande befäl vid Länskommunikationscentralen i Östersund.

Tolv erfarna polisinspektörer sökte jobben. Förutom en hög chefsposition innebar jobbet också en befordran till poliskommissarie och högre lön.

Testades 24 timmar

Polisledningen anlitade en utomstående rekryteringskonsult för att hjälpa till med urvalet.

- Det var en mycket seriöst genomförd gallring som pågick under ett dygn med olika problemlösningar som skulle genomföras i grupp, säger länspolismästare Lennart Saläng.

Vid ett av proven fick de sökande en kartong med ett leksakståg i trä.

Gruppen fick order att köra vagnarna mellan olika stationer och genomföra olika uppgifter.

En annan problemlösning gick ut på att klippa och klistra en bro av papper för att sedan köra en leksaksbil över bron.

Länspolismästare Lennart Saläng inser att de olika problemen som gruppen tvingades lösa kan uppfattas som både löjliga och underliga för en utomstående.

Det är ju inte varje dag poliser kryper runt på golvet och kör med leksakståg och bilar.

- Men på det här sättet kunde vi se hur de olika personerna fungerade under tidspress tillsammans med människor som var deras konkurrenter och som de inte kände sedan tidigare, säger länspolismästaren.

Kallades "gnälliga"

Alla sökande var dock inte nöjda.

Trots att polismyndigheterna ska anställa fler kvinnor i ledande befattningar blev det slutligen endast män som fick jobben. Två kvinnliga poliser har därför anmält rekryteringen till Jämo.

Kvinnorna har främst reagerat över att de fick omdömen som "lynnig" och "gnällig" i de protokoll som fördes under problemlösningarna medan männen fick mer neutrala betyg.

Om detta kan ha att göra med att kvinnorna visade missnöje över att tvingas leka med bilar och tåg framgår dock inte.

Länspolismästaren har inte tagit del av Jämo-anmälningen ännu och vill därför inte uttala sig om dess innehåll.

- Men jag vet att det har varit lite diskussioner efteråt varför inte någon av kvinnorna som sökte fick tjänsten.

Thomas Gustafsson