Säldöden är tillbaka

Mängder av sälar har dött i Danmark

NYHETER

En ny sälepidemi är på väg till Sverige.

Hittills har ett hundratal döda sälar hittats i Danmark.

- Sälarna rör på sig. Det är troligt att viruset sprids till Sverige, säger Anders Bignert, forskare på Naturhistoriska riksmuseet.

Foto: JAN DANIELSON
ny epidemi Ett virus dödar mängder av sälar - igen. "Det är nog något man måste räkna med då och då", säger Anders Bignert, forskare på Naturhistoriska museet. Bilden togs vid säldöden 1982.

För 14 år sedan drabbades hela Västeuropa av massdöd av sälar. Sammanlagt 17 000 djur, varav halva Danmarks sälbestånd, dog av viruset.

Den senaste tiden har en ny epidemi brutit ut i Danmark. Hittills har ett hundratal sälar hittats döda på öar i Kattegatt.

Undersökningar har visat att de förmodligen dött av samma virus som under massdöden 1988. Och mycket talar för att säldöden även denna gång når svenskt vatten.

Gifthalterna minskar

- Västkusten ligger väl närmast till hands. Det är så pass nära det ställe där de döda sälarna påträffats och sälar rör på sig, säger Anders Bignert.

Han är expert på miljögifter, men han tror inte att gifter i vattnet ligger bakom den nya epidemin.

- Det har förekommit diskussioner om att miljögifter har skadat sälarnas immunförsvar. Men det är knappast troligt eftersom gifthalterna i vattnet minskar, säger Anders Bignert.

Han tror snarare att det beror på slumpen när och var utbrott av säldöd uppstår.

"Jakt endast för syns skull"

- Det är nog något man måste räkna med då och då. Naturligtvis finns något som utlöser epidemin, men ingenting specifikt som är boven i dramat.

Samtidigt som det kommer larmrapporter om att säldöden kan nå västkusten, har det från och med i höst för första gången på 35 år blivit tillåtet att jaga knubbsäl där.

En kommande svensk epidemi kan bli ytterligare ett argument för att stoppa jakten. Kritikerna har redan tidigare anfört att den endast är för syns skull, för att blidka västkustens fiskare.

Johan Edgar