Studerande med barn tvingas till socialen

TCO kräver extra bidrag till föräldrar som studerar

NYHETER

Många studerande föräldrar är så fattiga att de behöver söka socialbidrag för att klara ekonomin.

Studiestödssystemet är nämligen utformat i första hand för den som är ung och utan barn, enligt TCO.

För många studerande föräldrar blir det en omöjlig ekvation att kombinera barn med studier; de tvingas söka socialbidrag för att klara ekonomin.

Drygt 52 000 av de totalt 300 000 studenterna som tog emot studiemedel hade i maj 2002 barn under 16 år, enligt en rapport från Tjänstemännens centralorganisation, TCO, om studenter med barn.

För den studerande föräldern kan det vara svårt att få ekonomin att gå ihop, något som syns tydligt i statistiken. Av de 27 högskoleorter som undersökts är det bara på sex som den studerande föräldern inte går back ekonomiskt. På de övriga 21 orterna ligger ekonomin på minus. Värst är det i Stockholm och Uppsala. Västerås smyger sig överraskande in på tredje placering bland de dyraste kommunerna.

- Det beror på att månadskortet för lokaltrafiken är dyrt där. Eftersom det handlar om så himla små marginaler spelar en sådan kostnad en avgörande roll, förklarar Jessica Mann, utredare på TCO.

Fattigast är ensamstående föräldrar

Värst utsatta är ensamstående föräldrar som fått barn under studietiden. 1998 fick 87 procent av de ensamstående föräldrarna som hade studiemedel, socialbidrag någon gång under året. Motsvarande siffra för ensamstående studenter utan barn var 17 procent.

Många studenter med barn får inte ut mer än garantinivåns 120 kronor per dag under föräldraledigheten. När studierna återupptas finns barnbidraget, eventuellt bostadsbidrag och studiemedel att leva av.

Barntillägg efterfrågas

- Den viktigaste frågan för oss är att det skapas ett generellt barntillägg som inte är kopplat till studiestödet, säger Jessica Mann på TCO.

Anledningen till TCO:s rapport är att organisationen anser det vara viktigt att fler barn föds i Sverige på grund av den stora pensionsavgång som väntar de närmaste åren. Samtidigt uppmuntras studier och TCO ville därför undersöka möjligheterna att kombinera studier med barn.

Tio dyraste kommunerna

Ensamstående student (kvinna 19-30år) med ett barn på 1år. Det månatliga underskottet redovisas.

Tio billigaste kommunerna:

Ensamstående student (kvinna 19-30år) med ett barn på 1år. Det månatliga överskottet redovisas.

TCOs förslag:

Susanna Vidlund