28 000 fiskare kan förlora jobbet

EU vill halvera fisket

NYHETER

För svenska bönder har EU-medlemskapet gjort livet gott.

Sämre är det för fiskarna. Ett nytt förslag från EU-kommissionen kan göra 28 000 europeiska fiskare arbetslösa.

De gnällande bönder är ett släkte som är på god väg att dö ut. Nästan alla – 96 procent – tycker att det är ganska schyst att vara lantbrukare. Allt fler söker till naturbruksgymnasierna. Ökningen sedan förra året är 22 procent.

EU:s jordbrukspolitik ligger fast till 2006. Bönderna har fått klara direktiv att förhålla sig till.

Vinden blåser med andra ord böndernas väg sedan Sverige trädde in i EU.

- Tidigare hade lantbruket svartmålning som affärsidé. Det är slut med det nu. Vi lever inte längre i en regleringsekonomi, säger Caroline Trapp, LRF:s ordförande, när hon öppnade LRF:s förbundsstämma på tisdagen.

Halvering av fisket

För fiskerinäringen är det sämre tider. För att förhindra utfiskning vill EU-kommissionen halvera fisket. På tisdagen presenterade kommissionen sitt kontroversiella och kraftigt försenade förslag till fiskerireform.

- Om vi fortsätter som vi gör i dag så kommer både fisk och fiskare att försvinna, sade fiskerikommissionären Franz Fischler.

Han betonade att det allvarliga läget gäller alla, såväl norra som södra Europa. Totalt kan 28 000 fiskare bli av med jobbet.

Konsekvenserna för svenska fiskare väntas inte bli fullt så dramatiska. Även den svenska fiskeflottan på knappt 2000 fartyg kommer sannolikt att behöva minskas.

-Men vår flotta är redan mer balanserad än många andra EU-länders, därför kommer nog inte svenska fiskare att drabbas lika hårt, säger Robin Rosenkrantz på jordbruksdepartementet.

TT , Christina Vallgren