Massdöd bland Sveriges sälar

Sjukdomen nästan omöjlig att stoppa

NYHETER

Döda sälar hittas nu längs hela den svenska västkusten.

Alla tecken tyder på att de dött av valpsjuka - samma sjukdom som utplånade halva den svenska sälstammen 1988.

Foto: SCANPIX
viruset är tillbaka Forskarna utgår från att det rör sig om samma virus som vid den enorma säldöden 1988. I Danmark har mer än 150 döda sälar flutit i land. Flemming Henriksen samlar ihop döda djurkroppar på Läsö.

I Danmark har hittills 240 knubbsälar hittats döda i sjukdomen valpsjuka. I Sverige är siffran inte lika hög. Än.

Elva sälar som legat döda på stränder och i vattnet på västkusten har rapporterats.

Forskarna är nu oroliga för att en valpsjukeepidemi lik den som slog ut stora delar av sälstammen för 14 år sedan ska bryta ut igen.

Kan bli katastrof

- Blir det ett nytt 1988 är det katastrof, men än vet vi inte åt vilket håll det barkar, säger Anders Bergman, veterinär på Naturhistoriska riksmuseet.

Att det verkligen är valpsjuka som drabbat sälarna råder det knappast något tvivel om.

- Det är nästan helt säkert att det verkligen är valpsjuka som sälarna fått. Vi delar ju sälarna med Danmark och där har sälarna haft valpsjuka, säger Anders Bergman.

I april blev det klart att runt hundra knubbsälar skulle få skjutas på västkusten. Nu säger miljöminister Kjell Larsson att det kan vara idé att tänka om.

Utrymmet fanns

- Det fanns utrymme att skjuta säl, men om det blir en valpsjukeepidemi får vi nog överväga beslutet.

När säldöden drabbade Västeuropa för 14 år sedan dog sammanlagt 17 000 sälar. I Sverige försvann halva sälbeståndet.

Lena Renström, virolog på Statens veterinärmedicinska anstalt, säger att säldöden inte beror på miljögifter utan viruset har funnits länge.

Virus cirkulerar förmodligen bland sälarna hela tiden, och en epidemi av det här slaget är otroligt svår att stoppa.

- En epidemi uppstår när immuniteten bland djuren blivit för låg. De generationer av djur som fötts efter den förra epidemin har dålig immunitet och när den gruppen blir tillräckligt stor kan en ny epidemi bryta ut, säger hon.

Har återhämtat sig

Sedan 1988 har sälstammen återhämtat sig. I dag finns fler sälar än för 14 år sedan.

Miljöminister Kjell Larsson hoppas att en epidemi inte ska slå alltför hårt mot den svenska sälstammen.

- Vi har gjort många nyttiga erfarenheter sedan 1988 och jag tycker att vi ska försöka se nyktert på det här. Framför allt ska vi ska se till att det finns säl i Sverige, säger Kjell Larsson.

Detta är valp-sjuka

Therese Holmberg