Anne Kulle vann i hovrätten

"Vi fick mer än vi vågade hoppas på"

NYHETER

Anne Kulle, 58, vann en skrällseger i hovrätten i den inflammerade tvisten om Jarl Kulles arv.

– Jag är mycket lycklig. Nu får jag bo kvar i vårt hem, säger Anne Kulle.

Foto: Andreas Hillergren
Anne Kulle.

Anne Kulle förlorade sitt hem Gregersboda i tingsrätten, men vann nu i hovrätten.

– Helt fantastiskt. Jag och två döttrarna Hanna och Linda får stanna kvar i vårt hem. Det finns en rättvisa, säger Anne Kulle.

Hade du förväntat dig att vinna - du förlorade ju i tingsrätten?

– Vi hade inte gått vidare till hovrätten om vi inte trott på att det går att få rättvisa, säger Anne Kulle.

Anne Kulle var på väg till repetitionerna inför premiären nu på lördag när domen kom.

Så sent som i april hotades Anne Kulle av avhysning från gården Gregersboda, där hon och Jarl Kulle levde tillsammans i över 30 år och där döttrarna Hanna, 22, och Linda, 18, vuxit upp. Bouppteckningsmannen hade då begärt avhysning för att kunna fördela arvet mellan familjemedlemmarna.

Den segslitna arvstvisten har pågått i snart fyra år. Motparten har varit Jarl Kulles två döttrar Maria Kulle, 42, och Mia Kulle Rydsjö, 32.

De har bland hävdat att ett äktenskapsförord från 1976 skulle avgöra frågan om hur arvet skulle fördelas. Eftersom Gregersboda köptes och formellt ägdes av Jarl Kulle ensam, innebar äktenskapsförordet att Anne hade tvingats lämna sitt hem.

Tidigare har tingsrätten i en dom sagt att äktenskapsförordet skulle gälla.

- Nu vann vi vad gäller äktenskapsförordet. Anne får hälften trots att det funnits ett äktenskapsförord, vilket är ovanligt, säger hennes advokat Einar Kalman.

Hovrätten hänvisar i domen till äktenskapsbalken, som säger att ett äktenskapsförord kan jämkas eller lämnas helt utan avseende om omständigheter finns som påverkar syftet.

Jarl Kulle skrev senare ett testamente där han lämnade allt till Anne.

- Vi gjorde gällande att äktenskapsförordet skulle jämkas. Nu fick vi större framgång än vi vågade hoppas på, säger Einar Kalman.

- Vi fick inte igenom hela testamentet, men rätten har tagit hänsyn till de uttalanden han själv gjorde och det vittnen har berättat.

Enligt dagens dom får Anne Kulle hälften i bodelningen.

Dessutom kommer hon att ärva resterande delen, vilket innebär att hon sammanlagt får tre fjärdedelar av kvarlåtenskapen och kan bo kvar.

Hovrätten uppskattar boet vara värt 10 miljoner kronor.

Det innebär att Anne Kulle nu ärver värden motsvarande 7,5 miljoner kronor.

Både Anne Kulle och hennes advokat hoppas att striden om Jarl Kulles arv nu är över.

- De kan komma att överklaga. Men återigen hoppas jag att vi ska kunna komma överens, säger Einar Kalman.

Caroline Olsson