Jesus Alcalá anmäld för nya brott

Misstänks för grov urkundsförfalskning

NYHETER

STOCKHOLM

På fredagen kommer Svea hovrätts dom mot skribenten Jesús Alcalá.

Men det behöver inte innebära slutet på en av de senaste årens mest uppmärksammade rättsfall.

Vice överåklagare Gunnar Stetler har anmält Jesús Alcalá för nya brott.

Enligt SVT:s Rapport har Stetler anmält Alcalá till åklagarmyndigheten i Stockholm för övergrepp i rättssak och grov urkundsförfalskning. Ärendet handläggs av chefsåklagare Birgitta Cronier.

Gunnar Stetler, som har aviserat en presskonferens under fredagen, säger till TT att han inte vill uttala sig om han har gjort en anmälan eller inte.

TT: Är uppgiften felaktig?

- Jag har inte sagt att det är fel. Det är min uppfattning, efter vad som framkom i hovrätten, att det föreligger förutsättningar för en sådan brottsutredning.

- Men om jag gjort en sådan anmälan till åklagarmyndigheten i Stockholm vill jag inte uttala mig om. Normalt är man dock skyldig att anmäla och se till att en sak utreds om förutsättningarna föreligger.

Övergrepp i rättssak anses vara ett mycket allvarligt brott som, om det anses som grovt, kan ge mellan ett och sex års fängelse.

- Min uppfattning är att om han skulle bli dömd för något liknande har det ett högt straffvärde, säger Stetler.

Grovt bedrägeri

Vårens rättegång i Svea hovrätt fick inte alls samma massmediala uppmärksamhet som förhandlingarna i Stockholms tingsrätt året innan.

Mycket av det som publicerades då handlade dock inte om de juridiska sakfrågorna utan var mer en uppgörelse mellan kulturskribenter och nyhetsjournalister. Det fanns en avgrund mellan de som tyckte att förundersökningen mot Alcalá fått för stort utrymme i medier och de som tyckte att korrekt nyhetsvärdering styrt arbetet.

Tingsrätten dömde Jesús Alcalá till 18 månaders fängelse för flera fall av bedrägeri och försök till grovt bedrägeri. Av de tio åtalspunkterna friades han på en - den som gällde förfalskningen av en skrivelse undertecknad av juristprofessorn Suzanne Wennberg.

Oklart om e-post

Rättegången i hovrätten var på de flesta punkter en upprepning av tingsrättsförhandlingarna, med den skillnaden att Alcalá förnekade att han skrivit stora delar av e-posten som spelat en central roll i förundersökningen.

Veckorna före årets rättegång presenterade försvaret nya versioner av e-posten som gav en helt annan bild än materialet i förundersökningen. Statens kriminaltekniska laboratorium kunde efter undersökningar dock konstatera att den nya e-posten redigerats i efterhand. Vem som gjort det är inte utrett och någon förundersökning på den punkten är inte inledd.

Åklagarna yrkade i hovrätten på skärpt straff medan Alcalás försvarare Tomas Nilsson yrkade på en frikännande dom alternativt villkorligt straff.

De juridiska experter som TT talat med tror inte att försvaret vid en fällande dom har några större möjligheter att få målet prövat av Högsta domstolen.

TT