Alcalá dömd till 18 månader i fängelse

Hovrätten fastställde tingsrättens dom mot förre Amnesty-ordföranden

NYHETER

STOCKHOLM

Svea hovrätt fastställde på fredagen tingsrättens dom mot Jesús Alcalá på 18 månaders fängelse för flera fall av bedrägeri och försök till grovt bedrägeri.

Hovrätten skriver i domen att Jesus Alcala inte framstått som trovärdig under rättegången. Han har hävdat att flera skriftliga handlingar förfalskats eller förvanskats och att ett tiotal vittnen som hörts medvetet har ljugit.

''Inte på någon punkt har det emellertid funnits något hållbart stöd i utredningen för hans invändningar''.

Hovrätten konstaterar också att åklagarens huvudvittne Michaela Sjögren Westlund gjort ett trovärdigt intryck.

Vid straffmätningen finner hovrätten att straffvärdet för Alcalas brott uppgår till två års fängelse. Hovrätten tar dock hänsyn till att Alcala rimligen saknar möjlighet att i Sverige i framtiden försörja sig som skribent och författare. Vidare pekar hovrätten på den oerhörda massmediala press Alcala utsatts för. Därför finner hovrätten att tingsrättens fängelsestraff på ett och ett halvt års fängelse ska bestå.

TT