Livstid gäller för Fadimes pappa

Hovrätten fastslog tidigare dom

NYHETER

Svea hovrätt fastställer domen på livstids fängelse för Rahmi Sahindal för mordet på dottern Fadime i Uppsala i januari.

Att han tagit tillbaka sitt erkännande fäster hovrätten alltså inget avseende vid.

Hovrätten finner att Rahmi Sahindals nya berättelse i hovrätten är sådan att den kan lämnas utan avseende.

Hovrätten var enig.