Döende utkörd av golvstädare

"Golvet skulle bonas"

NYHETER

Den döende kvinnan flyttades till en duschbår och kördes ut ur sitt rum.

Orsak: golvet skulle bonas.

Tre timmar senare var hon död.

Händelsen inträffade på vårdhemmet Lindgården i Broby i Skåne för en vecka sedan.

Kvinnan låg för döden - något som personalen var väl medveten om. Ändå flyttades hon och lyftes mellan olika sängar upprepade gånger.

- Man skulle göra ett arbete inne i hennes bostad. Dels ett kabelarbete, dels skulle golvet bonas. Och då valde personalen och arbetsledningen att flytta henne – trots att hon låg på sitt yttersta, säger socialchefen i Östra Göinge kommun, Christel Sundberg.

Varför gjorde man det valet?

- Ja du, det kan jag inte svara på. Det håller vi på att utreda nu. Jag fick in anmälan om händelsen enligt Lex Sara igår.

Vad tycker du om det här?

- Jag vet för lite för att kunna ge några synpunkter, men av personalens anmälan förefaller det betänkligt att man inte kunde vänta med tanke på att hon låg på sitt yttersta, och att det var väl känt.

Arbetet inne rummet tog ungefär tre timmar. Sedan flyttades kvinnan tillbaka till sitt rum och lyftes över till sin säng.

Några timmar senare var hon död.

- Nu utreder vi det här för att se om det har begåtts några oegentligheter och om det är förenligt med god vård och omsorg. Sedan tar vi ställning till om vi ska skicka anmälan vidare till Länsstyrelsen.

Vad kommer det här att få för följder?

- Vad det under alla omständigheter kommer att leda till är att vi kommer att få en diskussion om vilket förhållningssätt och vilken etik vi ska ha i den här sortens situationer.

Fredrik Rundkvist