– En väldigt öppen och frisinnad person

Kerstin Ekman, 68, författare:

Foto: Urban Andersson
NYHETER

Elisabeth Rynell, 48, författare:

Foto: Lotte Fernvall

Jan Myrdal, 75, författare:

Foto: Björn Lindahl

Per Wästberg, 68, författare, akademiledamot:

Foto: Bibbi Johansson

Lars-Olof Franzén, 66, författare, litteraturkritiker: