Här övervakar polisen trafiken

Polisen förannonserar kontroller

NYHETER

Polisen förannonserar sin trafikövervakning. Enligt polisen gav det förra året gott resultat. Medelhastigheten sjönk på vägarna som var med i projektet.

Det handlar inte om någon hemlig information som aftonbladet.se har kommit över. Polisen berättar med flit var de ska vara de kommande dagarna. Det handlar om en förannonserad trafikkontroll som är ett led i kampanjen ”Kör bältad och nykter i rätt fart”.

Polisen vill säkra semestertrafiken och berättar därför i förväg för trafikanterna var de kommer att vara. På det viset hoppas de att trafikanterna ska dämpa hastigheten.

De farligaste vägarna med i kampanjen

Enligt statistik från Vägverket som omfattar åren 1997-2001, körde 46 procent av biltrafikanterna på statliga vägnätet för fort.

- Vi vill att vår trafikövervakning ska bli känd och att trafikanter ska rätta sig efter regelverket, säger Göran Gustavsson som är polis i Östergötlands län. Han är en av de som arbetar med projektet.

För att minska antalet dödade och skadade i trafiken kommer de vägar som har hög frekvens av dödsolyckor att vara med i kampanjen. Vägsträckorna som berörs finns i Östergötland, Jönköping, Kronoberg och Kalmar län.

- Här i länet har vi haft uppehåll ett tag men nu drar vi igång igen i en och en halv månad i höst, säger han.

Förtkörning och rattfylleri främsta orsakerna

Enligt Göran Gustavsson är fortkörningen det största hotet mot trafiksäkerheten. Väldigt många kör för fort och riskerna är stora. Det är på 110-vägarna som de flesta dödolyckorna i trafiken inträffar.

- Många dödsolyckor skulle få en annan utgång om man hade sänkt hastigheten. Våra motorvägar är gjorda för att klara 110 kilometer timmen. Kör man snabbare så är chanserna att överleva små om det händer en olycka, säger han.

Enligt Göran Gustavsson är många som är inblandade i singelolyckor och dödsolyckor, påverkade av alkohol eller andra droger. Ofta kör personen dessutom för fort.

Statistik från Vägverket visar att under perioden åren 1997-2001, omkom 37 personer som varit alkohol- eller drogpåverkade. 

Värst under sommaren

Under första halvåret i år omkom 267 personer, en siffra som kan jämföras med 238 förra året.

Förvånande nog är det vid torrt väglag, uppehållsväder och dagsljus som de flesta olyckorna inträffar. Lördag är fortfarande veckans mest olycksdrabbade veckodag med över 20 procent av antalet olyckor.

1997 till 2001 omkom 2 795 personer vid 2 512 dödsolyckor i Sverige. Tio procent av dessa inträffade under juli och augusti som är de värsta trafikmånaderna.

Här finns polisen:

Läs mer:

Susanna Vidlund