Synskadade Nadina fick nej – igen

NYHETER

Utlänningsnämnden har åter igen avslagit synskadade Nadinas ansökan om uppehållstillstånd. Det är femte gången som den sexåriga flickan från Bosnien ansöker om att få stanna i Sverige.

Nadina lider av en svår ögonskada som gör att hon inte tål ljus. Sjukdomen är obotlig, men i Sverige skulle hon kunna få vård som inte finns i Bosnien. Därför har familjen ansökt om uppehållstillstånd.

Turerna har varit många. Nadinas juridiska ombud, advokat Tryggve Emstedt, har krävt att avvisningen stoppas. Enligt honom har utlänningsnämnden begått ett formellt fel då beslutet om avvisning fattades i maj. I juli begärde kammarrätten, den instans som tar ställning till utlänningsnämndens beslut, att utlänningsnämnden skulle förklara varför Nadina avvisas. Kammarrätten ansåg dock inte att själva avvisningen kunde stoppas.

Utlänningsnämnden ansåg inte att fel hade begåtts, men behandlande ändå i under juli en ny ansökan från Nadina.

Nämnden har också blivit anmäld till justitieombudsmannen (JO) för brister i handläggningen av ärendet.

I sitt senaste beslut skriver nämnden att "det faktum att nämnden är anmäld till JO för påstådda brister i handläggningen av en tidigare ny ansökan om uppehållstillstånd utgör - lika lite som en ansökan om resning (till kammarrätten)- ingen grund för uppehållstillstånd i Sverige."

Nämnden skriver också att bortsett från resningsansökan och anmälan till JO, har inga nya omständigheter anförts.

Beslutet kan inte överklagas.

TT