Medicin testades på människor – trots cancerrisk

Efter sex månader stoppades försöken

1 av 2
ANSVARADE FÖR PROVEN Läkemedelsföretaget Novo Nordisk tonar ner riskerna för de personer som deltagit i testen av diabetesmedicinen, trots att försöksdjur visade tecken på cancer.
NYHETER

Den nya diabetesmedicinen var cancerframkallande.

Läkemedelsföretaget kände till risken - ändå testades medicinen på 29 svenskar.

Först efter sex månader stoppades studien.

Ytterligare försök med råttor och möss har nu befäst risken för cancer.

Studien med nya läkemedlet Ragaglitazar leddes av läkemedelsföretaget Novo Nordisk Skandinavien AB.

2 500 diabetespatienter från 32 länder deltog i försöken.

Testades på råttor

Medicinen har tidigare testats på råttor, men trots att flera av försöksdjuren visade tecken på cancer i urinblåsan valde man att gå vidare och testa medicinen på människor.

På Svenska diabetesförbundet menar man att kontrollen och avvägningen vid läkemedelstester är fundamental.

- Jag blir överraskad av det du säger. Försiktighet måste råda och jag förutsätter att Läkemedelsverket har kontrollerat att regler och förordningar har följts, säger Stefan Leufstedt, ordförande i Svenska diabetesförbundet.

"Inga risker"

På Novo Nordisk menar man att man inte tagit några risker.

- Det är inte ovanligt att råttor visar tecken på cancer i olika studier. Det som fick oss att avbryta studien var det faktum att två olika arter, både möss och råttor, fick cancer i de uppföljande studierna, säger Mike Rulis, informationschef på Novo Nordisk.

När den informationen kom fram hade försöken på människor redan pågått i ett halvår.

Studien avbröts omedelbart och myndigheter och ansvariga läkare i de olika länderna meddelades.

- Det är ovanligt att studier avbryts på det här sättet. Det händer, men inte särskilt ofta, säger Jane Ahlquist Rastad, specialistläkare på Läkemedelsverket.

Enligt reglerna

På Novo Nordisk tonar man ner riskerna för de patienter som deltagit i studien.

- Den är väldigt liten, de har utsatts för läkemedlet under så kort tid, säger Mike Rulis.

Han menar att testerna utförts enligt regelboken. Att ett läkemedel som är tänkt att användas under lång tid först testas på djur i en korttidsstudie och sedan parallellt på människor och djur i en långtidsstudie är normal gång, enligt Mike Rulis.

Anna Bengtsson