Skål! Äldre tål spriten bättre

”Fulla ungdomar gör fler dumheter”

NYHETER

Äldre personer tål alkohol bättre än yngre.

Män över 65 år kan dricka ett glas vin om dagen utan att dödsrisken ökar.

Kvinnor i samma ålder får nöja sig med ett glas var tredje dag.

DE KAN UNNA SIG ETT GLAS Lasse Berghagen och Bosse Larsson kan gott unna sig varsitt glas champagne. Brittiska forskare har kommit fram till att äldre klarar alkoholen bättre än yngre.

Brittiska forskare har kartlagt hur alkoholkonsumtion påverkar risken att dö. I undersökningen ingick miljontals engelsmän och walesare som deltog i en nationell folkhälsoenkät 1997.

Studien bekräftar tidigare rön om att alkoholens risker avtar med åldern:

För kvinnor mellan 16 och 54 och män mellan 16 och 34 ökar dödsrisken oavsett mängden alkohol. Ju mer de dricker desto större risk.

Män över 65 kan dricka upp till 80 gram alkohol i veckan utan att öka dödsrisken. Det motsvarar sex, sju normalstora glas vin eller halvlitersburkar med folköl.

Kvinnor över 65 kan dock inte titta lika djupt i glaset. De kan bara dricka 30 gram alkohol i veckan. Det motsvarar 2,5 glas vin.

Undersökningen publicerades i den ansedda tidskriften British Medical Journal och har fått stor uppmärksamhet i England. Där brukar läkarnas rekommenderade gränser ligga betydligt högre.

- Studien visar att alkohol ökar dödsrisken även i relativt små mängder, säger Sven Andreasson, alkoholforskare vid Karolinska institutet.

Yngre tar risker

Enligt tidigare rön kan måttliga mängder alkohol förebygga hjärt- och kärlsjukdomar hos äldre. Det är en förklaring till att de tål alkohol bättre än yngre.

Men Sven Andreasson tror att formerna för drickandet spelar större roll:

- Yngre människor tar större risker och begår fler dumheter under alkoholpåverkan. Äldre dricker mer balanserat. När man kommer upp i åren är det helt enkelt inte lika kul att vara full.

Dödsfall

Forskarna bakom den brittiska studien är inne på samma linje och skriver i British Medical Journal:

- Eftersom de flesta alkoholrelaterade dödsfall hos yngre beror på skador kan större fokus läggas vid att undvika riskfyllda dryckesmönster snarare än att minska den genomsnittliga alkoholkonsumtionen.

Hans Österman