Perssons nya miljardpaket

Så ska han få fart på Sverige - statsministern i exklusiv intervju

NYHETER

HARPSUND

Statsminister Göran Persson avslöjar i en exklusiv intervju med Aftonbladet i dag en av huvudpunkterna i socialdemokraternas valrörelse.

En mångmiljardsatsning på utbildning, bostäder, industri, småföretagare och vägar.

- Det är mycket viktigt att skapa ett större samförstånd i Sverige, säger Persson.

För fjärde månaden i rad minskar väljarstödet för socialdemokraterna, enligt SvD:s och Sifos väljarbarometer.

Foto: urban andersson
SISTA SEMESTERDAGEN I dag håller Göran Persson sitt traditionsenliga tal i Björkviks Folkets park och presenterar där socialdemokraternas "tillväxtpaket". Det innehåller mångmiljardsatsningar på sju områden, bland annat ut-bildning, bostäder och vägar. I går njöt statsministern av sista semesterdagen på Harpsund - och gav Aftonbladet en exklusiv intervju om sina planer för att få fart på Sverige.

I dag inleder Göran Persson valrörelsen med sitt traditionsenliga tal i Björkvik i Södermanland.

Han gör då sitt första utspel inför valet - ett utspel som i kraft av sin storlek med all sannolikhet kommer att få stort genomslag i den politiska debatten.

Persson lägger fram ett tillväxtprogram i sju punkter som kommer att bli ett av de viktigaste inslagen i det valmanifest socialdemokraterna presenterar om några veckor.

I en intervju på statsministerns sommarresidens Harpsund i går avslöjade socialdemokraternas partiledare de sju punkterna i "tillväxtpaketet":

1 Investering i utbildning.

Satsningen ska börja redan i förskolan, som ska få mer personal.

- Här vill vi satsa, jag tror det rör sig om runt en miljard, säger Persson.

- Dessutom fortsätter vi den satsning vi redan inlett i grundskolan. Under fem år ska grundskolan få fem miljarder och det är 3,5 år kvar. Det motsvarar 3 000 nya anställda om året.

Persson säger att målet är att alla barn ska gå igenom grundskolan.

- De mest motiverade klarar sig ungefär lika bra i hela världen. Ska man bli bäst i världen gäller det att motivera den fjärdedel som inte ens vill gå i skolan.

Statsministern säger även att det kommer en gymnasiereform i mitten på nästa valperiod samt att satsningen på universitet och högskolor nu inriktas mot högre kvalitet.

Målet, att hälften av varje årskull ska studera vidare, är i dag nästan uppfyllt.

2 Investeringar i industrin.

Genom en ny samförståndsanda vill Persson att framtidsinvesteringarna i näringslivet ska öka.

3 Satsningar på vägar, järnvägar och flygplatser.

- Detta har en god effekt på tillväxten och är viktigt för att hålla ihop ett glest befolkat land. Det är dyrt, men vi måste vara beredda på att satsa.

4 Bostadsbyggandet.

"I dag byggs det runt 22 000 bostäder om året. Jag vill upp till 30 000."

5 Egenföretagare ska få det lättare att finansiera nya satsningar.

6 Miljöteknik.

Ökad forskning för att få fram renare drivmedel, bränslesnålare bilar och förnybara energikällor.

7 Investeringar på arbetsplatserna.

- Jag vill att den offentliga sektorn, som ju politiken har ett direkt inflytande över, ska bli en bättre arbetsgivare.

- Arbetsmiljön och arbetstiderna ska förbättras. De offentliga arbetsplatserna ska bli mönsterarbetsplatser.

Och de privata arbetsplatserna?

- Genom att göra den offentliga sektorn attraktivare sätter vi press på näringslivet. Om inte de privata företagen följer efter kommer då deras anställda att börja gå över till staten och kommunerna.

Det låter som en process som kommer att ta väldigt lång tid?

- Det kommer att ta tid, det här är mycket komplicerade saker. Men jag är inte rädd för uppgiften, det ska gå att hantera.

Hur ska detta finansieras?

- Mycket är redan finansierat inom de ramar som finns. Vad som därutöver kan göras är beroende av den internationella konjunkturen. Där är vi försiktiga med konkreta utgiftslöften, men tydliga i vad vi kommer att prioritera när vi har pengarna i handen.

Sverige rasar i välfärdsligan

Sverige har sjunkit från fjärde till 17:e plats i välfärdsligan de senaste 30 åren. Är tillväxtpaketet ett svar på det?

- Det är Bo Lundgren som sagt det där och han har fel i den bemärkelsen att han inte förklarar vad som har hänt. Vi har inte blivit fattigare men vi ser två stora tapp, dels i början på 90-talet, dels i slutet på 70-talet. Jag vill inte vara så ofin att jag påpekar vilka som styrde då.

Bo Lundgren har utmanat dig på en debatt om tillväxten. Tänker du anta den?

- Det finns redan debatter mot Lundgren inplanerade. Det får räcka.

Vad är du mest nöjd med under den här mandatperioden?

- Att vi fått ner arbetslösheten till fyra procent.

Men arbetslösheten är ju, om vi lägger till alla de tiotusentals som befinner sig i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, betydligt högre.

- Det är inte jag som har uppfunnit den statistiska måttenheten öppen arbetslöshet, för mig var det naturligt att använda den mätmetod som finns.

Är det inte i själva verket så att socialdemokraterna övergett sitt klassiska mål med full sysselsättning och ersatt det med en borgerlig politik?

- Om vår politik är borgerlig har borgarna varit väldigt duktiga på att dölja sin tillfredsställelse över detta. Men så är det naturligtvis inte, full sysselsättning är och förblir grunden för vår ekonomiska politik.

60 000 står i vårdkön

I den förra valrörelsen sa du att vårdköerna skulle minskas. I dag väntar 60 000 människor på vård. Det är väl ett misslyckande?

- Självklart är det inte tillfredsställande. Hela tiden utvecklas ny medicinsk teknik. Det gör att de som tidigare inte kunde behandlas eller botas nu kan få hjälp till ett friskare liv. Det skapar naturligtvis inledningsvis nya och längre köer. Men nu ser vi att köerna minskar tack vare de resurser vi har tillfört.

Sjukskrivningarna ser ut att bli en viktig fråga i valrörelsen. De kommer att kosta oss över 100 miljarder i år, dubbelt så mycket som räntan på statsskulden.

- Av dessa är en stor del kostnader för förtidspensioneringar. Men vi måste få ner sjukskrivningarna, det är en del i den investeringsplan jag pratade om tidigare.

Statsministern är på ett påfallande uppsluppet humör under sin sista dag på semestern.

Han skämtar, visar oss inte utan stolthet runt på Harpsund, pekar på tavlor, berättar om konsten, antyder i förbigående att han kan tänka sig att göra förändringar i förmögenhetsbeskattningen, någonting näringslivet krävt.

Axelskadan ännu inte läkt

Han tar sig ibland om axeln, nyckelbenet är ännu inte helt läkt efter cykelvurpan tidigare under sommaren.

Men han säger att skadan inte kommer att hämma honom i valrörelsen.

Det ser fortfarande bra ut i opinionssiffrorna. Hur stor är chansen att ni vinner valet. 70 procent?

- Jag brukar vara försiktig" det är väl fifty-fifty. Vi har ett försprång i dag, men jag vet av erfarenhet att det blir jämnare och jämnare ju närmare valet vi kommer.

- Men att du ställer frågan är ett problem för oss. Alltför många kan komma att tro att det redan har ordnat sig och strunta i att rösta. Det är viktigt för oss socialdemokrater att försöka motarbeta det.

Socialdemokraterna ligger fortfarande över föregående valresultat, men har fallit från 44,5 procent till 40,9 procent sedan i mars.

Den senaste nedgången är inte statistiskt säkerställd, men jämfört med mätningarna i mars är det klart att (s) har minskat.

Bättre går det för kristdemokraterna som ökar för tredje månaden i rad. Moderaterna ökar också något men ligger fortfarande under valresultatet 1998. Både folkpartiet och miljöpartiet hamnar över fyraprocentsspärren.

Väljarundersökningen genomfördes en dryg vecka efter politikerveckan i Almedalen i slutet av juli. (Aftonbladet)

Harpsund skänktes till staten

Oisín Cantwell

ARTIKELN HANDLAR OM