Göran Persson: Leijonborg närmar sig Dansk Folkeparti

NYHETER

Stockholm

- Det känns som om vi håller på att få ett svenskt och ett danskt folkparti, säger statsminister Göran Persson i ett hårt angrepp på folkpartiets förslag till integrationspolitik.

Hård kritik kommer också från vänsterledaren Gudrun Schyman och miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand.

På lördagen presenterade folkpartiledaren Lars Leijonborg partiets nya program för integrationspolitik, som bland annat innebär att kunskaper i svenska ska vara en förutsättning för medborgarskap och att Sverige öppnas för arbetskraftsinvandring.

Göran Persson tycker att förslaget om arbetskraftsinvandring med temporära uppehållstillstånd är "orimligt" och något som hittills inte haft sin like på svensk arbetsmarknad.

Intryck av Europa

- Ska man sända tillbaka folk efter flera år? De kanske har gift sig och har barn. Ska man då sända tillbaka hela familjen? frågade Persson retoriskt efter sitt sommartal i Björkvik på söndagen.

Gudrun Schyman menar att fokpartiet tycks ha "tagit intryck av politiska strömningar - högerströmningar i Europa".

- Jag begriper inte vad som hänt i folkpartiet. Jag har sett på det som ett parti som vi varit överens med om att alla människors lika värde ska gälla för alla som finns i landet. Nu distanserar man sig på ett förvånansvärt sätt från dessa idéer, säger hon.

"Som Pia Kjaersgaard"

Gudrun Schyman drar paralleller mellan Dansk Folkepartis idéer och folkpartiets krav på godkända språkkunskaper för den som vill bli svensk medborgare.

- Jag uppfattade det som att Lars Leijonborg tog avstånd från sådana idéer som bland annat Pia Kjaersgaard förespråkar i Danmark, det vill säga att man ska göra skillnad på folk och folk. Men här pläderar han för att vi ska införa en sådan skillnad.

TT: Kan man dra en parallell mellan folkpartiförslaget och Pia Kjearsgaard?

- Ja, det är den typen av förslag som Pia Kjearsgaard och det liberala partiet i Danmark lägger fram. Förslag som utgår från att det danska är något mycket specifikt som ska försvaras, att människor som kommer från andra länder luckrar upp danskheten. Det här ligger i linje med det.

A- och B-lag

Nästan lika kritisk är miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand.

- Det vi behöver nu, när det gäller medborgarskapet, är inte att bygga upp fler hinder för människor att komma in i samhället. Utgångspunkten bör vara att man ska kunna få bli medborgare i det land där man lever och verkar och att man ska ha de rättigheter som tillkommer medborgarna i det landet. Att dela in människor i ett A- och B-lag påminner om Pia Kjaersgaards politik, säger Wetterstrand.

Även inom den borgerliga familjen finns kritiker. Ett exempel är riksdagsledamoten, Rose-Marie Frebran (kd), som avvisar tanken på arbetskraftsinvandring.

- Vi ska i stället ta till vara på alla dem som kommit till Sverige och som vi inte lyckats integrera, säger hon.

Mikael Bergling/TT Lars Larsson/TT