Han talar som en allsmäktig

Persson reder ut vad som är rätt - och fel

NYHETER

BJÖRKVIK

I brist på rejält motstånd börjar Göran Persson alltmer likna en president i hovrätten. Han avgör vad som är rätt och vad som är fel.

Tillväxt är rätt. Samförstånd också. Vem blir förvånad?

Foto: URBAN ANDERSSON
pappa berömmer Göran Persson far Tomas Persson var nöjd med sonens traditionella som-martal. Aftonbladets Lena Mellin tycker att bristen på motstånd har gett Persson en märklig position i politiken: han vill inte ha debatt och polemik utan talar helt enkelt om för folket vad som är rätt och vad som är fel i dagens Sverige.

Om 41 dagar avgör svenska folket vilket eller vilka partier som får förmånen att leda landet under de närmaste fyra åren. Att statsminister Göran Persson i går som den siste av riksdagens partiledare höll sitt traditionella sommartal i sörmländska Björkviks folkets park markerar att valrörelsen startat på allvar.

Men socialdemokraterna lider av svårartad brist på motstånd. De borgerliga partierna har hittills misslyckats med att åsamka regeringen något annat än ytliga skrubbsår.

Som en president

Det har gett Göran Persson en mycket märklig ställning i debatten. Han liknar alltmer en president i någon högre rättslig instans som avgör vad som är rätt och vad som är fel.

Ett axplock av gårdagen utslag av domare Persson:

Tillväxt är rätt. Ekonomisk tillväxt är viktigt. Men utan en diskussion om vad som åstadkommer tillväxten och vad man ska använda den till är det bara ointressanta siffror.

Vem ska känna sig träffad? Otvetydigt moderatledaren Bo Lundgren som utmanat Persson på debatt om tillväxten.

Samförstånd är rätt. Enligt Persson blir Sverige svagare av motsättningar. Denna tes gäller konflikter mellan s-regeringen och näringslivet.

Därför ska en kommission i ett års tid diskutera optioner, bonusar, karteller och bokföringsfiffel med näringslivets ägare. Och därför ska Ericssonchefen Kurt Hellström hålla föredrag för regeringen om företagets bonusprogram.

Vem ska känna sig träffad? De flesta, kanske till och med Persson själv. Han har inte direkt gjort sig känd för att undvika konflikter.

Borgerliga partier är fel. Tesen att konflikter försvagar gäller inte politiken. Där tycks statsministern snarast anse att det är för lite bråk.

Samtliga borgerliga partiledare fick en råsop igår. Exempelvis anklagades Maud Olofsson för att ha synpunkter på allt. Trots att hon haft den dåliga smaken att jobba som politiskt sakkunnig hos "den minister som gav massarbetslösheten ett ansikte", arbetsmarknadsministern Börje Hörnlund (c). Är det en anledning att hålla tyst för all framtid?

Här är det nog inte meningen att någon särskild ska känna sig träffad. Det handlar snarare om att peka ut motståndarna för de egna sympatisörerna.

"Roffarmentalitet" är fel. Det amerikanska näringslivet skakas av skandaler. Denna "roffarmentalitet" finns också i Sverige, men är fel eftersom kapitalismen bygger på förtroende, enligt Göran Persson.

Vem ska känna sig träffad? Oklart, någon specifikation av vilka svenskar som roffat åt sig gavs inte.

Mot dem som skor sig

Sammanfattningsvis vill Göran Persson vara sams med näringslivet och ogillar folk som skor sig. Han tycker det är bra när ekonomin växer, men vill använda pengarna på annat sätt än sina politiska motståndare, som han för övrigt tycker har fel nästan jämt.

Väljarna har alltså fått veta vad som är rätt och vad som är fel. Men var det någon som höjde på ögonbrynen?

Lena Mellin