Vägverket: Försök med rörlig maxfart inleds i höst

Generaldirektör Claes Tingvall chattade med läsarna

NYHETER

Under hösten ska rörliga hastighetsbegränsningar börja testas på några försökssträckor i Sverige.

Hög fart vid bra förhållande.

Låg fart när det är halt och mörkt.

Det avslöjade Vägverkets trafiksäkerhetsexpert Claes Tingvall när han chattade med aftonbladet.se:s läsare.

Här är hela chattet.

Foto: nisse schmidt
Claes Tingvall.

qanden säger: Vad tycker du om Sveriges vägar???

Claes Tingvall säger: De håller på att bli säkrare, men vi har fortfarande mycket kvar att göra.

Eric säger: Har säkerheten blivit bättre, om man jämför med flera år sedan?

Claes Tingvall säger: 1989, när vi stod i vår förra högkonjunktur, då dog drygt 900 personer i trafiken. Förra året dog drygt 550, så nog har det blivit bättre, men bra är det inte.

Bengtsson säger: Hej har ni tänkt göra nåt åt riksväg 40 vid Borås. den är ju kallad dödens väg av en anledning. det kan ju inte vara så svårt att fixa till det där. och borde det i så fall inte vara en prioritering hos er att fixa den eftersom så många avlider där?

Claes Tingvall säger: Det är en prioriterad vägsträcka, och så vitt jag vet så planerar man både hastighetskameror och mitträcken på delar av den.

christer säger: på vilket sätt har vägarna blivit säkrare

Claes Tingvall säger: Vi har fått många fler mil väg som är mötesfria. Vi har ordnat och rensat många sidoområden, och många korsningar har blivit cirkulationsplatser.

Anette säger: Gärna mitträcken men inte vajerräcken.

Varför 2-1-system som stoppar trafiken vid incidenter? Jag har själv suttit 4 tim i kö pga punktering på lätt lastbil som inte kunde flyttas ut i vägrenen eftersom sådan inte fanns. Däremot ett stort och djupt dike. Varför finns det ingen "avåkningszon" på 2-1-system? Man har ingen möjlighet att väja undan för ex rådjur eller liknande, utan får välja mellan rådjuret, vajerräcket eller ett djup dike med sannolik voltning som resultat. Possitivt är att man

Claes Tingvall säger: Att sätta upp mitträcken är billigt och oerhört effektivt. Att samtidigt bredda vägen är oerhört dyrt.

Corvette säger: Tror du att det skulle ha någon effekt om man sänkte hastigheten till 100 km/h? Respektive om man höjde till 120 km/h

Claes Tingvall säger: För varje ändring av hastigheten, upp eller ner med tio procent, ökar eller minskar dödligheten med ungefär 40 procent.

ubbe säger: Varför har vi högerregeln när den tillämpas först när två bilar krockat och den skyldige ska utses?

Claes Tingvall säger: Ovcanligt bra fråga, men man måste skilja mellan formella och informella regler. I verkligheten är det nog bäst att köra efter informella regler, dvs vara överförsiktig.

Jens säger: Tycker du inte at A-Traktorer är en fara för trafiken?

Claes Tingvall säger: Jag tror inte att det är särskilt lämpligt att köra dem ute i höghastighetsmiljöer. Men på någon byväg någonstans gör de nog inte så stor skada.

qanden säger: Vad har länstrafiken att förbättra innom säkerheten?

Claes Tingvall säger: Först och främst att följa spelreglerna när det gäller hastigheter. Och i samma andetag naturligtvis kunna garantera passagerarna högsta möjliga säkerhet. Och dit är det en bit kvar.

Jonny säger: Tyvärr finns det allt för många bilförare som är olämpliga på grund av sjukdom, funktionshinder och ålder men vill inte inse detta och fortsätter att köra Det borde bli en mycket hårdare kontroll från samhällets sida och t ex borde läkare åläggas en direkt skyldighet att anmäla till ansvarig myndighet när man får en patient som man bedömer som olämplig som bilförare. Har Vägverket några tankar på att förbättra kontrollen?

Claes Tingvall säger: Läkarna är redan ålagda att anmäla om en patient inte är lämplig att köra bil. Men tyvärr följer inte sjukvården i alla delar det regelverket.

Corvette säger: Om du fick obegränsat med pengar, vad skulle du göra för att förbättra trafiksäkerheten?

Claes Tingvall säger: Förse alla höghastighetsvägar med mitträcken, se till att alla bilar har alkolås, hastighets- och bältespåminnare.Bygga ut den automatiska hastighetsövervakningen och förbättra körkortsutbilningen, och sist men inte minst utöka polisens resurser.

MCMarcus säger: När ska ni ta krafttag emot de som kör rattfulla??? Vi har varit allt för snälla emot dem en längre tid! Inför alkolås i alla nya bilar innan fler oskyldiga dör.

Claes Tingvall säger: Jag delar din uppfattning. Och dessutom tycker jag vi bör diskutera om vi inte ska beslagta fordon av de som kört rattonyktra.

Lars säger: Hur kan Vägverket bidra till att fordonsförare i högre utsräckning respekterar gällande hastighetsgränser?

Claes Tingvall säger: Genom en ökad förståelse för hastighetens betydelse, ett bättre hastighetsgränssystem, och att vi hjälper polisen med att få mer automatisk hastighetsbevakning.

Rolf säger: Jag tycker det är lite löjligt att sälja bilar och motorcyklar som har toppfarter på över 200 km när max fart är 110 km. Vad förväntar man sig?

Claes Tingvall säger: Jag delar din uppfattning. Det är ett slöseri med både människoliv och naturresurser.

Per säger: Trafikdödligheten i Sverige är låg. På senare tid har dock ett trendbrott skett - fler dör i trafiken. Vad beror detta på enligt dig?

Claes Tingvall säger: Vi har haft en ökande ekonomisk aktivitet i landet vilket inneburit att trafiken mycket kraftigt, samtidigt som vi inte tillräckligt snabbt inför nya trafiksäkerhetsregler.

Patrik säger: Vad gäller för regler betr blinkers i rondellkörning?

Claes Tingvall säger: Bättre blinka en gång för mycket än en gång för lite.

Sven säger: På vilken "plats" i världen ligger Sverige vad det gäller trafiksäkerhet?

Claes Tingvall säger: Nummer ett.

Kenth H säger: Tycker du att vägarna har utvecklats i samma takt som bilarna??

Claes Tingvall säger: Nej, tyvärr inte. Majoriteten av vägar befinner sig på samma säkerhetsnivå som 1958 års Volvo Amazon: Hårt och mycket som sticker ut.

33 säger: Hur ska man lösa problemen med vrål trimmade Eu mopeder. Det är ju en katasrof att så många dör för att dom inte inser faran med att köra 50 kmh

Claes Tingvall säger: Det här problemet har vi nyligen skapat alldeles själva i Sverige, genom att tillåta att den här sortens fordon får köras av okvalificerade, unga förare. Ett visst ansvar har även en oansvarig handlarbransch som gör trimning lätt att genomföra.

Anders säger: Borde inte man kunna ha högre hastigheter på sträckor med mitträcken??

Claes Tingvall säger: Visst ska man ha högre hastighet där än där man inte har mitträcken, och vi jobbar i den riktningen.

Nietzsche säger: Är nollvisionen verkligen ett realistiskt mål?

Claes Tingvall säger: En vision anger i vilken rikting man ska gå. Till noll kanske man aldrig kommer att nå, men vi kommer att nå långt med ambitiösa visioner.

christian säger: hur skall vi kunna minska olyckorna med tunga fordon???

Claes Tingvall säger: Det behövs många olika åtgärder, båda vad gäller vägar, fordon och förare. Men vi jobbar på ett helt paket som vi kommer att kunna presentera under hösten.

Tobbe säger: Det händer ju mycket med trafikregler hela tiden. T.o.m. jag som yrkeschaufför sedan 19 år har inte alltid koll på vad som gäller.

Borde det inte vara läge att införa en obligatoriskt teoriuppdatering t.ex. var 5:e år där man får reda på nyheter, följt av ett enkelt teoriprov? Då får alla visa att man är lämplig som förare.

Claes Tingvall säger: Något prov tror jag inte behövs. Men visst är det viktigt att följa utvecklingen på området. Men viktigast av allt är ändå att följa hastighetsbegränsningar och avstånd, använda bälte och vara nykter.

Kenth H säger: Var har vi de sämsta/bästa vägarna i Sverige?

Claes Tingvall säger: De bästa är de mötesfria vägarna, de sämsta är höghastighetsvägar där man fortfarande kan mötas bil mot bil.

limmarn säger: Varför är det så många vägarbeten på somrarna när så många är ute och åker?

Claes Tingvall säger: Tyvärr är det då det är lämpligast rent tekniskt att göra ombyggningar och förbättringar. Tyvärr är klimatet sådant i Sverige.

Edde säger: Kan man inte införa tullar på dom stora vägarna så att man får råd att bygga säkrare vägar.

Claes Tingvall säger: Iden finns i andra länder och har varit bra, men kanske borde man lägga tullarna på de osäkra vägarna. Tvärtom mot Frankrike, med andra ord.

Sven säger: Kan du ge exempel på i Sverige ännu "oprövade" metoder, som kanske använts i andra länder eller bara på forskningsstadiet?

Claes Tingvall säger: En bred användnig av alkolås kunde vara något nytt. Och att beslagta bilar för dem som kört berusade är en metod som med framgång prövats i andra länder.

jimmy säger: Hörde förut om ett försök med varg-kiss för att förhindra vilt från vägarna, hur gick det med det försöket?

Claes Tingvall säger: Jag tror inte det gick särskilt bra.

Ducati kille säger: varför vräker ni ut oljegrus på vägarna? de e ju som rullgrus! man sopar av direkt, även i låg hastighet.

Claes Tingvall säger: Jag vet faktiskt inte, men jag ska reda på det.

Per säger: Av vilken anledning är taxichauförer befriade från bilbältestvång?

Claes Tingvall säger: Det är man inte längre, sedan två år tillbaka, men användningen är fortfarande för låg bland taxichaufförer. (Cirka 60 procent.)

anka säger: vad anser du om den ökade trenden att köra "street racing" som sedan filmas och säljes/lägges ut på nätet av främst ungdomar?

Claes Tingvall säger: Ovanligt barnsligt, men det kanske borde finnas säkra banor för att ha kul på.

Kenth säger: Var på internet hittar jag alla trafikregler, inkl nyheter?

Claes Tingvall säger: På www.vv.se. Vägverkets sajt, med andra ord.

Lars säger: Det finns också många förare som är olämpliga pga sin ungdom, tex är det mycket större risk att omkomma i trafiken i åldern 18-24 år. Tänker Vägverket arbeta för höjd körkortsålder eller någon form av särskild undersökning eller kontroll av unga förare?

Claes Tingvall säger: En bättre och stegvis förarutbildning är vad vi behöver i det här landet.

ZZven säger: Idag ligger hastigheten på motorvägarna betydligt över hastighetsbegränsningen. Vore det inte bättre att höja hastighetsbegränsning och öka straffen för de som överträder den, t.ex. körkortsindragning vid mer än 10 km/h för fort.

Claes Tingvall säger: Vi har funderat över den frågan, men vi kan inte släppa upp hastighetsgränserna förrän vi vet att det blir en bättre regelefterlevnad, och där är vi inte än.

freddielunik säger: Hur går det med tankarna om "rörliga" hastighetsgranser, dvs beroende på väglag, ljusförhållanden osv. Är det allvarligt på gång?

Claes Tingvall säger: Under hösten startar de första försöken med så kallade dynamiska hastigheter.

lejbe säger: Varför inte införa högre påföljd för upprepad rattfylla? Andra gången borde man bli av med bilen och tredje aldrig mer få inneha körkort...

Claes Tingvall säger: Så när som på det tredje steget så delar jag din uppfattning.

Josephine säger: Har ni planer på att införa en övre åldersgräns för att köra bil?

Claes Tingvall säger: Nej, det är inte en särskilt bra idé. Det är bättre med en ansvarsfull läkarkår.

Volvo säger: I vissa samhällen har vägen smalnats av och trottoaren är lika bred som vägen. Hur ska lastbilar få plats?

Höjs inte olyckorna om det är någon som chansar på att det går att mötas? Kanske kör upp på trottoaren och kör på någon?

Claes Tingvall säger: Principen kring "lugna gatan", alltså lågfartsmiljöer i tätorter genom gupp och avsmalningar, är oerhört effektiv. Även om det blir en och annan plåtskada.

Sanna säger: Vilka är de främsta orsakerna till dödsolyckor i trafiken?

Claes Tingvall säger: Hög hastighet, inga bälten, dåliga bilar, dåliga vägar och alkohol.

aftonbladet.se

ARTIKELN HANDLAR OM