Lärare kan beslagta mobilen – i en vecka

Folkpartiet vill förbjuda telefoner på lektionstid

NYHETER

STOCKHOLM

Efter valet väntar nolltolerans för pipande mobiltelefoner i Stockholmsskolornas klassrum - om det inte blir maktskifte den 15 september, vill säga.

Skolborgarråd Jan Björklund (fp) vill ge alla skolor rätt att förbjuda påslagna mobiler under lektionstid. Den elev som trotsar förbudet riskerar att helt vara utan sin telefon i upp till en vecka, skriver Svenska Dagbladet.

Förra året beslutade Skolverket att en lärare har rätt att beslagta en mobiltelefon om ordningen störs under lektionstid, men bara fram tills dess att klockan ringer ut för rast.

- Det är Skolverkets tolkning av juridiken. Vi anser att man kan ha en mer offensiv hållning, säger Jan Björklund till SvD.

Rättsläget beträffande skolans rätt att ta elevers tillgångar i beslag är oklart, har Justitieombudsmannen (JO) konstaterat i ett utlåtande. Och för drygt ett år sedan satte barn- och utbildningsnämnden i skånska Häljarp stopp för de tillfälliga beslagen av elevernas telefoner.

- Det får inte vara frågan om något beslagtagande. Överlämnandet ska ske frivilligt, annars är man på fel sida av lagen, sade Patrik Ljunggren, nämndens jurist.

Björklund i Stockholm gör en annan tolkning. Ett beslut för Stockholmselevernas räkning kan komma tidigast i slutet av september och de nya reglerna börjar då gälla omedelbart, förutsatt att det inte blir maktskifte i stadshuset. Socialdemokraterna vill inte ha centrala regler, utan anser att varje skola får bestämma vad som ska gälla.

- En förutsättning för att reglerna ska följas är att eleverna får vara med och diskutera dem, säger Erik Nilsson, oppositionsborgarråd, till SvD.

TT