Vätterns vatten blir saltare

Vägsaltet största boven

NYHETER

Vattnet i Vättern har blivit 25 procent saltare på 30 år. Salthalten stiger stadigt, och vägsaltet på vintervägarna är den största orsaken. Men det dröjer många år innan vattnet blir så salt att miljön i sötvattensjön påverkas.

Just nu finns omkring 10 milligram salt per liter vatten i Vättern, en ökning med 25 procent sedan slutet av 1960-talet. Det visar Vätternvårdsförbundets mätningar.

På lång sikt kan en förändrad salthalt påverka miljön i och runt sötvattensjön. I diken vid hårt saltade vägar har man funnit växter som normalt bara finns vid kusten. Vättern är också dricksvattentäkt för 300 000 människor.

Men det är fortfarande mycket låga halter av salt i Vättern, säger Måns Lindell, sötvattensekolog på Vätternvårdsförbundet, till aftonbladet.se.

Högre halter i havet

Först när salthalten blir 30 gånger så hög som idag, 300 milligram per liter vatten, kan vattnet börja smaka salt.

I havsvatten är halterna betydligt högre än så. Längst upp i Bottenviken är salthalten 5 gram per liter vatten, och längst ner i Östersjön och vid Västkusten är halten 30 gram per liter vatten.

Först på mycket lång sikt, om 500 år eller så, kan man anta att biologin i och omkring Vättern börjar förändras, om ökningen fortsätter som idag.

-Men det som fått oss att reagera är att det är en klockren utveckling, säger Måns Lindell.

-Kurvan pekar svagt men stadigt uppåt, och det tycker vi är skäl nog för att se över vad man kan göra för att bromsa ökningen.

Vägsaltet boven

Boven bakom den ökande salthalten är framförallt vägsaltet, som står för omkring 40 procent av ökningen, enligt Vätternvårdförbundets beräkningar. Pappersindustri och reningsverk står för omkring 30 procent, och den resterande delen vet man inte riktigt vad den kommer ifrån.

Men att helt sluta salta vintervägarna tycker Måns Lindell är en alltför drastisk åtgärd. Saltet behövs för trafiksäkerheten.

- Men på sikt vore det bra om man kunde ta fram en annan, mer miljövänlig metod att minska halkan på vintervägar, säger han.

Anna Hjalmarsson

ARTIKELN HANDLAR OM