Miljöpartiet vill förlänga föräldraledigheten

180 kronor per garantidag i nytt förslag

NYHETER

Miljöpartiet vill förlänga föräldraförsäkringen med två nya månader och höja dagsersättningen under de tre garantimånaderna till 180 kronor.

Miljöpartiet vill förlänga föräldraförsäkringen med två nya månader och höja dagsersättningen under de tre garantimånaderna till 180 kronor.

- Det kostar cirka 3,5 miljarder kronor och kan nog genomföras först framåt slutet av nästa mandatperiod, sade språkröret Peter Eriksson på tisdagen.

Vid en pressträff lade han fram mer preciserade förslag där den genomgående linjen är att föräldrar ska få mer tid med sina barn. De gröna stödde efter vissa ändringar s-satsningen på maxtaxa på dagis men var aldrig förtjusta i förslaget:

- Det är viktigt att satsa på kvaliteten i barnomsorgen. Vi vill ge kommunerna mer statsbidrag för att barngrupperna inte ska bli för stora.

Genom mp-förslaget skulle den samlade föräldraledigheten bli 18 månader om man räknar med garantidagarna med höjd ersättning. Minst tre månader bör tas ut av pappan respektive mamman.

Partiet upprepar också sitt gamla förslag om att föräldrar ska kunna bli dagbarnvårdare åt egna barn (utan att också sköta andra barn) och få ersättning för detta. Men detta och annat ska enligt Peter Eriksson - som är kommunalråd hemma i Kalix - främst beslutas av kommunerna.

Sänkt arbetstid

Kommunallagen bör ändras så att kommunfullmäktige kan införa denna typ av kommunal vårdnadsersättning, sade han. Det är också kommunernas sak att sätta tak för hur stora dagisgrupper får vara.

Att bli betald dagbarnvårdare åt eget barn är miljöpartiets alternativ till de borgerligas förslag om vårdnadsbidrag, barnkonto eller höjt barnbidrag för att öka valfriheten.

Partiet vill också sänka normalarbetstiden till 35 timmar per vecka före 2006 års val.

Andra förslag handlar om att återinföra barntillägg för studerande och skärpa skyddet för gravida och föräldralediga på arbetsmarknaden.

Det kostar

Peter Eriksson anser att förslagen håller sig inom vad som är ekonomiskt ansvarsfullt. Det finns ett reformutrymme. Då det bli r tal om besparingar anger mp nu som förr det militära försvaret. Partiets satsningar för att få ned ohälsan anses också minska statens utgifter.

- Konjunkturuppgången kan dröja, och man kan inte vara säker på att de villkorade höjningarna nästa år i social- och föräldraförsäkringarna genomförs. Reformer kan få skjutas upp till senare delen av mandatperioden, bedömer Eriksson.

Lillemor Melsted/TT