Begäran om uppskov hotar nya mobilnätet

3G-telefoner kan försenas tre år

NYHETER

Teleoperatören Orange har begärt att få senarelägga utbyggnaden av det nya mobilnätet med tre år.

Om fler operatörer också begär uppskov riskerar hela utbyggnaden av den tredje generationens mobiltelefoni, 3G, att försenas.

Nedgången för hela telekommarknaden och kraftigt försämrade förutsättningar att leva upp till avtalet med Post- och telestyrelsen (PTS) ligger bakom Orange Sveriges begäran att få senarelägga utbyggnaden till årsskiftet 2006/2007.

Det är en kraftig försening jämfört med de avtal som bolaget och ytterligare tre teleoperatörer har med tillståndsmyndigheten PTS. Enligt avtalen ska det nya nätet vara färdigutbyggt till utgången av nästa år.

Dessutom vill Orange Sverige minska täckningen från knappt 8,9 miljoner invånare till 8,3 miljoner.

Riskerar miljardskadestånd

Enligt Hans Brändström, enhetschef för mobila teletjänster på PTS, dröjer ett beslut om Oranges begäran till senare i höst.

- Vi måste nu ta ställning hur mycket bolaget har att vinna på att inte uppfylla sina åtaganden. Det finns inget maxtak för ett eventuellt skadestånd och det kan teoretiskt uppgå till miljardbelopp, säger Brändström.

Franska teleoperatören Orange är ensam ägare till Orange Sverige. Företaget, som har en av de fyra beviljade 3G-licenserna i Sverige, är ett dotterbolag till France Telecom.

Bolaget ville på tisdagen inte kommentera sin begäran om uppskov. Men ledningen skriver i sin begäran om uppskov till PTS att villkoren för 3G-utbyggnaden förändrats och försämrats kraftigt sedan bolaget fick sin licens för drygt två år sedan.

Det rör allt ifrån den allmänna nedgången på telekommarknaden till svårigheter att få bygglov för masterna. Orange skriver också att konkurrenterna Tele2/Telia konkurrerar på helt andra villkor då de har möjlighet att dela på kostnaderna för utbyggnaden och driften av 3G-nät.

Två konsortier

De bolag som ska bygga 3G-nät är uppdelade i två konsortier - på ena sidan Telia och Tele 2, på den andra Hi3G, Orange och Vodafone. De har tidigare flaggat för att de kanske inte klarar tidsplanen till slutet av nästa år.

TT: Riskerar Orange Sveriges begäran om uppskov att hela utbyggnaden av 3G-nätet nu kraftigt försenas?

- Kommer flera bolag in liknande krav får vi ta ställning och väga ihop det hela, säger Hans Brändström.

Även 3G-operatören Vodafone överväger att lämna in en begäran om uppskov till PTS.

- Vi har diskuterat licensvillkor med hänsyn till de förändrade marknads- och utbyggnadsvillkoren, som förändrats de senaste åren. Det är ju så att många kommuner fördröjer hanteringen av byggloven för masterna, säger Vodafones informationschef Johan Holmgren.

Orange Sverige begäran om uppskov förändrar inte Hi3G:s planer och Tele 2 vill avvakta PTS beslut.

CG Ström/TT

ARTIKELN HANDLAR OM