Flextronics varslar 527 anställda i Sverige

Dystert besked till anställda mitt i semestern

NYHETER

Elektroniktillverkaren Flextronics varslar 527 anställda i Sverige om uppsägning.

Varslen gäller fem av företagets anläggningar runt om i landet.

Hårdast drabbas Karlskrona, där drygt 300 tjänster försvinner.

De nedskärningar som presenterades på onsdagen är omfattande:

315 tjänster i Karlskrona

95 i Linköping

30 i Västerås

70 i Visby

17 i Malmö

Orsaken till varslen är den allmänt svaga telekommarknaden - något som drabbar underleverantörer som Flextronics hårt. Därför genomförs nu omfattande omstruktureringar och effektiviseringar.

- Från att tidigare ha haft fem helt fristående enheter gör vi nu ihopslagningar till tre enheter. Det innebär att vi får en del dubbelfunktioner som vi tyvärr måste reducera, säger Peter Ekström, tillverkningschef på Flextronics i Sverige.

Efter nedskärningarna kommer Flextronic att ha sammanlagt 8400 anställda i Sverige. Av dessa kommer cirka 1700 att syssla med tillverkning av mobiltelefoner åt Sony-Ericsson.

- Inga ytterligare varsel är aktuella, utifrån den information vi har idag. Men vi måste naturligtvis hela tiden se över verksamheten beroende på orderläget och kundläget, säger Peter Ekström.

"Överraskande besked"

I Linköping fick de 450 anställda beskedet på ett extrainkallat informationsmöte. Även semesterledig personal kallades till mötet, uppger tidningen Östgöta Correspondentens nätupplaga.

- Det sker plötsligt och det är framförhållningsmäsigt lite konstigt att det sker på det här viset, säger Per-Erik Djärf, regionchef för Sif i Östergötland.

- Det var ju inte så länge sedan man gjorde såna här saker. Och det känns lite märkligt att det skulle vara sådana väldiga skillnader i strukturen som inte förutsåg då.

Men det håller inte platschefen Leif Johansson med om:

- Vi gick ut med information i slutet av maj, början av juni om att vi tänkte göra en översyn, och att översynen berodde just på marknadsläget. Och då talade vi om att vi tänkte presentera resultatet i början av augisti, säger han.

Många anställda har tvingats sluta

Läs mer om telekomkrisen

Läs också

Fredrik Rundkvist