Ett ögonblick Marianne Nivert

före detta vd för Telia som ingår i regeringens Etik- och förtroende-
kommission där Erik Åsbrink är ordförande

NYHETER
Foto: Pernilla Wahlman

Vad fick dig att tacka ja?

– Det är en viktig uppgift. Villkoren som reglerar näringsliv och företagande måste även innefatta etiska tankar. Vi ska se igenom de regler som finns och se om det behövs ytterligare förändringar.

Så behovet av en kommission är alltså stort?

– Nej, det vet jag inte. Det är ju det som är vår uppgift att ta reda på. Hur som helst är det bra att man ser till att det finns någon form av regelverk. Aktieägandet är i dag oerhört spritt över vanliga medborgare.

Vad gör dig särskilt lämplig att sitta med i kommissionen?

– Jag har en hel del erfarenhet av företagande i sig. Det är viktigt att det här arbetet också tar hänsyn till företagandets villkor.

Vilka åtgärder kan det bli tal om?

– Det är för tidigt att uttala sig om det nu. Vi ska inte spekulera innan vi har kommit igång.

Kommer Telia att granskas?

– Jag har inte den uppfattningen att vi går in och granskar enskilda företag.

Hur stod det till med moralen inom Telia?

– Vi hade en mycket seriös etikgrupp och en etikpolicy som var antagen av styrelsen. Generellt fanns i alla fall villkoren upplagda.

Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu.

– Ingenting speciellt. Man får ta och göra varje dag så bra det går.

Nneka Amu