Rekordvarmt - då smälter glaciären

Orsak: Utsläpp av kol, olja och gas

1 av 2 | Foto: ap
2002 Blomstrandsglaciären har minskat två kilometer under 1900-talet. "Det var en chock att se", säger Truls Gulowsen från Greenpeace som granskat glaciärerna på Svalbard.
NYHETER

Jorden är så varm att glaciärerna på Svalbard smälter.

Där isen förr var hundra meter tjock ligger nu havet öppet.

Aktivister från miljöorganisationen Greenpeace har den senaste veckan besökt ön i Norra Ishavet. De har jämfört bilder av hur glaciärerna såg ut i början av 1900-talet med hur de ser ut nu.

Något har hänt.

Glaciärerna har dragit sig tillbaka. Långt.

Kongsvegen har minskat med upp till 150 meter per år. Blomstrandsglaciären var förr flera kilometer bred och 100 meter tjock. Där den låg har ett sund öppnat sig.

"En chock att se"

- Det var en chock att se trots att vi var förberedda, säger kampanjledaren Truls Gulowsen som befinner sig på Greenpeace flaggskepp Rainbow Warrior.

Bilderna på de krympande glaciärerna är tydliga bevis på hur klimatändringen påverkar vår jord. Greenpeace hoppas att de får människor att inse att vi måste minska utsläppen av olja, kol och gas.

Havet stiger

Det är sannolikt människans utsläpp som är miljöboven i dramat. Det har FN:s klimatforskarpanel slagit fast.

De flesta glaciärer i världen är på väg att minska dramatiskt. Himalayas ismassor riskerar att vara borta om drygt 30 år.

Samtidigt stiger havet. Det beror på uppvärmningen, som får vattnet att expandera, och smältvattnet från glaciärerna.

- Vattennivån ökar med cirka en halv meter inom 50 år.

- Kustlinjer och lågländer som Holland riskerar att läggas under vatten om inget görs åt utsläppen, säger Deliang Chen, professor i meteorologi.

Temperaturen stiger

Enligt brittiska klimatforskare har det inte varit så varmt på norra halvklotet på 143 år. Då gjordes de första mätningarna.

Om 50 år kan medeltemperaturen i Sverige ha ökat med tre-fyra grader. Nederbörden kan öka med tio procent. Det betyder varmare vintrar och kraftigare regn.

Vi klarar oss, men länder som Kina och Indien riskerar att drabbas av ännu fler översvämningar. Med matproblem och fattigdom som följd.

Toppmöte om miljön

I slutet av augusti träffas världens ledare i Johannesburg i Sydafrika för ett möte om miljö och utveckling. Truls Gulowsen tycker att västvärlden och särskilt Norden har ett stort ansvar.

- Vi måste se till att

u-länderna inte går i våra fotspår. De måste få tillgång till solceller, vindkraft och moderna biobränslen så att de slipper använda kolkraftverk, säger han.

Christine Modig